W jaki sposób ocenia się kompetencje zawodowe pracowników.

Różne przedsiębiorstwa i firmy przyjmują różne kryteria jeśli chodzić będzie o ocenę swoich pracowników. Kryteria te często się opierają bardziej na sympatiach i relacjach, niż na faktycznej weryfikacji umiejętności kogoś. W innych z kolei są stosowane różnego rodzaju narzędzia, które mają na celu zmierzyć szczegółowo wszystkich aspektów wiążących się z wykonywaniem obowiązków przez daną osobę.

Aktualnie rosnącą popularnością zaczynają się cieszyć rozmaite narzędzia do weryfikowania kompetencji zawodowych. Wykorzystywane są one zarówno przy przyjmowaniu nowych pracowników, żeby ocenić czy przydadzą się w firmie, ale również do okresowych ocen już pracujących. Do takiej oceny w pierwszej kolejności się bierze wiedzę oraz umiejętności, lecz w połączeniu z zaangażowaniem i zachowaniem.

Pośród dużej liczby używanych metod w szczególności będzie się wyróżniać Assessment/Development Center, uznawana obecnie za najskuteczniejszą pod tymi względami. Statystyki pokazują, że jej poziom skuteczności sięga nawet 76%, daje to to poziom, do którego pozostałe techniki nawet się nie zbliżają. Rzecz jasna należy ją w odpowiedni sposób zastosować, gdyż tylko w takich przypadkach proces będzie miał zakładaną efektywność.

Grupa specjalistów z różnych krajów opracowała jakiś czas temu precyzyjne wskazówki, które dotyczą realizacji całości badań. Akcentują przy tym oni parę istotnych obszarów, o jakich należy pamiętać przy wykonywaniu pracowniczych ocen, a których zaniedbanie może doprowadzić do niepoprawnych wyników.

W pierwszej kolejności bardzo ważną rolę odgrywa tu należyta analiza stanowiska pracy. Powinna być ona wykonana tak, aby umożliwić wyznaczenie kompetencji oraz wskaźników efektywności. Jest to ogromnie ważny punkt, ponieważ będą od niego zależały kolejne zadania, jakie pracownik dostanie do wykonania.

Ważne jest także stosowanie wielu rozmaitych technik, za pomocą jakich da się dość wszechstronnie oceniać i badać kompetencje. Wykonana analiza powinna mieć co najmniej jedną symulację związaną ze wskaźnikami efektywności jeśli chodzi o dane stanowisko pracy. Wśród stosowanych najczęściej wymienia się odgrywanie roli, prezentacje, dyskusje grupowe oraz koszyk zadań.