Czemu coaching nie będzie lekarstwem na rozwiązanie wszystkich problemów.

Coaching jest ostatnio niezwykle modnym wśród wielu osób stwierdzeniem. W praktyce jest to wsparcie innych ludzi w tym, żeby jeszcze lepiej oni działali i wspinali się na wyżyny własnych możliwości. Coaching nierozerwalnie wiąże się z trenerem osobistym, zadaniem którego będzie pomaganie swojemu podopiecznemu w zdobyciu celów, które zostaną zaplanowane.

W ciągu ostatnich lat wokół coachingu wyrosło wiele mitów, które wynikają z rozmaitych powodów. Część osób widzi w tym panaceum na wszystkie problemy w zawodowym i osobistym życiu, inni z kolei ulegają modzie, nie zawsze będąc świadomymi, na czym coaching polega. W rezultacie będzie to wszystko prowadziło do nierealnych oczekiwań, a w rezultacie przykrych rozczarowań.

Częstym problemem jest na przykład twierdzenie, że jeżeli zatrudniło się już coacha, to może on doprowadzić do oczekiwanej zmiany bez większych starań ze strony podopiecznego. A w rzeczywistości sytuacja wygląda nieco odmiennie. Coach powinien być osobą, która wskazuje cel i daje motywację do działania, ale większość pracy i tak będzie musiała zrobić konkretna osoba.

Kolejnym problemem jest myślenie, że sama obecność coacha, jego osobowość i doświadczenie bardzo szybko dadzą określone efekty, często stwierdzenie takie można usłyszeć od kolegów albo przełożonych. Tymczasem po odbyciu kilku sesji okazuje się, że wszelkie zmiany wymagają jednak sporej determinacji i własnej pracy, i bardzo szybko będzie się pojawiało zniechęcenie oraz rozczarowanie.

Rzecz jasna nie jest tak, że coaching będzie posiadał same wady i wcale się nie sprawdza, ponieważ tak czy inaczej będzie to technika cechująca się sporą efektywnością i skutecznością. Wymagać jednak będzie odpowiedniego podejścia w zasadzie od początku, problemy bowiem często biorą się z zupełnego niezrozumienia tego, na czym oparta jest praca z coachem.

Jeżeli ktoś świadomie będzie się decydował na zrobienie jakiś zmian w swoim dotychczasowym życiu i będzie zdeterminowany, aby to zrobić, to osoba coacha może mu w tym bardzo pomóc. W pierwszej kolejności może on pokazać drogę, którą powinno się podążać, żeby zmiany, które się planuje rzeczywiście poszły w odpowiednim kierunku.