Środki Unijne na kursy biznesowe

Potwierdzamy iż w ramach pogramu unijnego „Mazowiecki Program Regionalny” na wyjazdowe Warsztaty Sprzedaż wsparcie dostały wymienione tutaj przedsięwzięcia:

 • Projekt Szkolenia Prawników w firmie ZUT PSS
 • Szkolenia z budowania biznesu wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • „uruchomienie modernizacyjnej procedury produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach”
 • „zapewnienie szerokopasmowego symetrycznego Internetu na etapie ostatniej mili na Podgórzu Ciężkowickim”
 • innowacyjny model zintegrowanych kanałów wymiany informacji B2B z partnerami w spółce FreecoNet S.A.
 • sporządzenie metodyki i dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego o działaniu przeciwzakrzepowym
 • (PKWiU Wnioskodawcy: 37.20 Surowce wtórne niemetalowe)
 • opracowanie I uruchomienie NOWEJ GAMY PRODUKTÓW DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH (33.20.45-30.19)
 • opracowanie i uruchomienie rodziny wkładek zmiennociśnieniowych do siedzisk terapeutycznych
 • opracowanie nowej generacji łączników dla dystrybucji energii elektrycznej średniego napięcia
 • sporządzenie WZORU PRZEMYSŁOWEGO nowoczesnego ODKURZACZA I implementacja GO DO PRODUKCJI
 • struktura eksperymentalnej terapii komórkowej z wykorzystaniem indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS)
 • system Fineus – e-kontroling finansowy dla MSP
 • rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy zasobów AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA
 • projekt pomiaru wskaźników jakości energii elektrycznej i zarządzania jakością energii. PKWiU 26.51.45.0
 • system ZARZĄDZANIA LIKWIDACJĄ EMISJI CO2 ZE ZWAŁOWISK ODPADÓW POWĘGLOWYCH
 • opracowanie e-usług związanych z tematyką snowboardową w ramach marki www.snowboardowe.pl
 • stworzenie w Polsce Centrum Usług Wspólnych dla Sony Pictures Entertainment
 • implementacja harmonogramu ekspansji importu w PPHU „A-Lima-Bis” Sp. z o.o.
 • uruchomienie planu dynamizacji eksportu w przedsiębiorstwie Extrem Sp. z o.o.
 • uruchomienie autorskiej procedury zmierzającej do wprowadzenia nowego produktu odkuwki korbowodu
 • implementacja e-usług zdalnego zarządzania infrastrukturą IT poprzez budowę modernizacyjnej platformy technicznej i organizacyjnej
 • zbudowanie cyfrowego procesu do zarządzania czarterami jachtów oraz modernizacyjnej wyszukiwarki czarterów wraz z możliwością rezerwacji.
 • wypracowanie elektronicznego serwisu narzędziowego doboru diet wraz z portalem społecznościowym Web 2.0.
 • stworzenie cyfrowego serwisu udostępniającego osystemowanie do zarządzania firmą klasy ERP.

  Tagi: szkolenia unijne, szkolenie handlowców