Podstawy teoretyczne dla klientów szkoleń – symulacje


Gry symulacyjne w naszym programie dla inżynierów będą wypracowane na następującym materiale teoretycznym.
Gorąco prosimy abiturientów realizowanych u nas treningów i gier decyzyjnych dla kierowników produkcji o przejrzenie przedstawionych tu źródeł w ramach warsztatu Planszowe Symulacje Szkoleniowe.
Chcemy zauważyć jednocześnie, że umieszczona w tym miejscu lista zawiera artykuły wykraczające poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie fabuły tworzonych przez Naszych Słuchaczy symulacji.

 • Rozwój Kompetencji Przywódczych w Nowoczesnej Organizacji, Norbert Nowakowski
 • Szkolenia Projektowe, Karina Aldowska
 • Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej
 • Teoria regulacji.Podstawy,analiza,projekt
 • Systemy radiokomunikacyjne w kolejnictwie
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Praktyka informacji
 • Systemy. Fundamenty techniki systemow. Ogólne zasady projektowania. 611s 20cm
 • Elektrownie wodne
 • Rocznik statystyczny 1976
 • Dyrektor jako organizator
 • Turbogeneratory
 • Astronomia ogólna
 • Programowanie komputerów Algol 60
 • Zarys maszyn elektrycznych
 • Termodynamika
 • Systemy elektroenergetyczne
 • Problemy środowisk przyrodniczych
 • Mosty stalowe
 • Metody optymalizacji w języku Fortran
 • Połączenie śrubowe i nitowe
 • Mały rocznik statystyczny 1987
 • Z labolatorium w szeroki świat
 • Prawo przewozowe z komentarzem
 • Materiały do projektowania oprzyrządowania odlewniczego
 • Język Pascal standard Pascal 1900
 • Grafika komputerowa
 • Mikrokomputery COMMADORE 64
 • Word Perfect 5
 • Układy scalone CMOS
 • Wybór idiomów angielskich
 • Co i jak w assemblerze.cz.II. 85str.,20cm.
 • Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania.Wyd.II rozszerzone. 287str.20cm.
 • Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa 392 str.,24 cm
 • Niespodzianki w fizyce teoretycznej 168 str., 20 cm
 • DOS dla opornych Obejmuje wersję DOS 6.2 184 str., 21 cm
 • Podzespoły elektroniczne Elementy bierne – Przewodnik 565 str.,24 cm
 • Prawo w zmieniającym się społeczeństwie 528 str., 24 cm
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem Wyd.XXII 699 str., 25 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Elektrotechnika w zarysie Wyd.I Podręcznik dla ZSZ 172 str., 24 cm
 • Filtry adaptacyjne i adaptacyjne przetwarzanie sygnałów USE 234s 24cm
 • Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II 416 str., 20 cm
 • Botanika – T.1 Morfologia Wyd.II 343 str., 24 cm
 • Zarys matematyki wyższej dla studentów cz1 Wyd 19
 • Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.IB
 • Kodeks pracy z komentarzem 541 str,24 cm
 • Elementy konstrukcji maszyn t.2 Wyd.II 656 str,24 cm
 • Programowanie w Windows + dyskietka 225 str, 24 cm
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach cz.II statystyka matematyczna 328 str, 24 cm
 • Miernictwo elektryczne i elektroniczne 288 str. 24 cm
 • Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r. 360 str, 24 cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz1
 • Mikroekonomia Wyd.III 383 str, 24 cm
 • Statystyka Wyd.II 328 str, 21 cm
 • Turbo Pascal 7.0 – szkoła programowania + D-11 414 str 24 cm
 • Sztuka elektroniki 2 wyd V 677 str, 24 cm
 • Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie 234s 24cm
 • Flash 3 – animacje sieciowe F/x + D-56 431 str, 24 cm
 • Obiektowe bazy danych.Modele danych i języki 250s 23cm
 • Biotechnologia ścieków 132 str, 24 cm
 • Rocznik statystyczny przemysłu 2001 Roczniki branżowe 419s 24cm
 • Wprowadzenie do prawa dla ekonomistów 429 str, 24 cm
 • Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych