Powiadomienie – weryfikacja – Szkolenie Trenerskie

Zawiadomienie – weryfikacja – Szkoła Trenerów


W tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Coachów Przywództwa:

Celem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych wolontariuszy jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a następnie zorganizowanie dla tej jednostki kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Przewodniczącym konsylium będzie słynny mówca od lat realizujący Szkolenia motywacyjne – Wiktor Wujec

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • efektywne zagospodarowanie środków finansowych
 • Od marzenia do spełnienia – czyli jak skutecznie realizować swoje cele
 • Ważne rozmowy, czyli budowanie porozumienia i współpracy w relacji przełożony-podwładny
 • Sesje kreatywnego rozwiązywania konkretnych problemów


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • „SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE IAIDO
 • JAROCIŃSKI KLUB SPORTOWY „JAROTA” W JAROCINIE
 • KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHÓRU KAMERALNEGO UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
 • MIEJSKI KLUB SPORTOWY „POGOŃ” PIESZYCE
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 • LUBELSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ „OPIEKUN”
 • STOWARZYSZENIE IMIENIA KSIĘDZA PROFESORA EDWARDA NAWROTA
 • STOWARZYSZENIE PRZESZCZEPIONYCH SERC
 • MIEJSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
 • UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • AMBER FUNDACJA POMOCY OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH
 • MIEJSKI KLUB SPORTOWY „MAZUR”