Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z zamknieciem projektu nr SIJE/94 4 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Luksemburskiego Priorytetu Edukacyjnego

Porządek debata w czasie spotkania przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Ocena efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel na Symulacje Strategiczne
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów ostatecznych pomocy udzielanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 – pilotaż
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Rybołówstwo w wodach morskich
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Działalność holdingów finansowych
 • Wychowanie przedszkolne
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: myślenicki oraz m. Ruda Śląska

  Upoważnieni beneficjenci to: Gros Marek Firma Uslugowa „Marbud”, Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego SPOMASZ S.A., Fabryka Samochodów Osobowych S.A., Himtech Norbert Wasilewski, P.H.U. „TOP-SAT-BIS” Janusz Zawada , Telewizja Kablowa SATRA Sp. z o.o , BH-Res Mędrek i współnicy spółka jawna, Ekoconsultant Sp. z o.o., Icard , LfC Sp. z o.o., PROMENTAL , Woodhome , Firma Transportowo Handlowo Usługowa PANMAR Sz.Czekański, W.Szmyd Spółka Jawna, Tacholab sp. z o.o., Integer.pl SA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.