Opracowania źródłowe dla uczestników warsztatów – symulacje


Serdecznie prosimy absolwentów realizowanych u nas treningów i symulacji biznesowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przejrzenie opublikowanych na tej stronie źródeł w uzupełnieniu do treningu Gry Biznesowe.
Informujemy jednocześnie, iż następujaca lista zawiera materiały wykraczające poza klasyczną wiedzę o grach i służy do inspiracji odnośnie scenariusza projektowanych przez Naszych Uczestników symulacji.

 • Kształcenie Cech Zespołowych w Konkurencyjnej Instytucji, Jan Turzeja
 • Szkolenia Techniczne, Łucja Aldowska
 • Efektowna chemia
 • Przeciwrdzewna Ochrona.Malarska Konstrukcja stalowa
 • Mierniki działalności gospodarczej kolei
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Mikrofalowe Masery Krystaliczne.
 • Termiczna analiza różnicowa
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czII
 • Technika pomiarów warsztatowych
 • Tablice do obliczania nasypów przy podnoszeniu torów
 • Modele matematyczne elementów systemu elektroenergetycznego
 • Geografia polityczna ogólna
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne
 • Prasy śrubowe
 • Przewodnik dla mechaników
 • Słownik naukowo-techniczny polsko-francuski
 • Telewizja kolorowa w pytaniach i odpowiedziach.
 • Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodnikowych
 • Zasady wyposażenia pracowników w ochrony osobiste.
 • Proces wdrażania reformy gospodarczej
 • Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe
 • Elektromechaniczne stany przejściowe w systemie energetycznym
 • Mieszkanie a uprawnienia domowników
 • Podstawy konstrukcji maszyn t.2
 • Rozmówki francuskie
 • OR CAD SDT/PCB
 • Obsługa samochodów importowanych
 • Arkusz kalkulacyjny Qnattro PRO pierwsze kroki
 • Rocznik statystyczny 1992
 • Zagadkowy świat
 • Chemcad II.Wersja 2.50. 98str.,20cm.
 • Metody statystyczne dla chemików Wyd.II 447 str., 24 cm
 • Epiprojekcja doświadczeń chemicznych 347 str., 24 cm
 • Obróbka skrawaniem t 2 Leksykon inżyniera 775 str., 24 cm
 • Pomiary cieplne Cz.I Podstawowe pomiary cieplne 376 str., 24 cm
 • Word 2.0 dla Windows 287 str., 24 cm
 • Pomiar i rozliczenie ciepła Wyd.I 200s,21cm
 • Gry decyzyjne – podstawy praktyczne
 • CorelDRAW pakiet graficzny 446 str., 19 cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne Wyd.III 384 str., 23 cm
 • Corel DRAD 4.0 – przewodnik obrazkowy 350 str., 23 cm
 • Pomiary oscyloskopowe Wyd.I 242s 24cm
 • Zadania z mechaniki ogólnej Dynamika cz III 239s 24cm
 • Zwarcia w sieciach elektroenergetycznychElementy obliczeń 322 str,24 cm
 • Pracownia elektryczna T.1
 • Norton Commander 5.0 w praktyce
 • Pompy wirowe odśrodkowe -Teoria,Fundamentyprojektowania,energooszczędna eksploatacja 322 str, 24 cm
 • Elementy informatyki – użytkowanie komputera + dyskietka 610 str, 24 cm
 • Kodeks cywilny Prawo prywatne międzynarodowe
 • Chemia radiacyjna i ochrona radiologiczna
 • Historia gospodarcza – powszechna 350 str, 24 cm
 • Inteligencja emocjonalna 526 str, 21 cm
 • Mechanika budowli Metoda przemieszczeń Metoda Crossa Metoda elementów skończonych CAD CAM + D-9
 • Kompendium teorii o państwie współczesnym 222 str, 20 cm
 • Rachunkowość od podstaw w świetle ustawy o rachunkowości 416 str, 20 cm
 • Metody wyceny przedsiębiorstw 405s 23cm
 • UNIX Użytkowanie i administrowanie wyd.2 658s 24cm
 • Szachy 123 str, 28 cm
 • Towaroznawstwo ogólne 201 str, 24 cm
 • Rachunkowowść finansowa 623 str, 24 cm
 • Recykling materiałów polimerowych 236 str, 24 cm
 • Aparaty elektryczne w pytaniach i odpowiedziach 290s 20cm