Biblioteczka dla absolwentów warsztatów – symulacje


Symulacje biznesowe w naszym projekcie dla technologów będą skonstruowane na przedstawionym tutaj materiale informacyjnym.
Serdecznie prosimy słuchaczy naszych zajęć i gier szkoleniowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeglądnięcie wymienionych poniżej opracowań przed wykładem Symulacje Szkoleniowe.
Przypominamy w tym miejscu, że umieszczona w tym miejscu baza zawiera książki wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji odnośnie fabuły opracowaywanych przez Naszych Uczestników gier.

 • Szkolenie Postaw Proaktywnych w Dynamicznej Organizacji, Norbert Stanisławski
 • Szkolenia Zawodowe, Teresa Aldowska
 • Napędy pneumatyczne
 • Elektrownie cieplne
 • Pzegląd Elektrotechniki cz2
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Mikrofalowe Masery Krystaliczne.
 • Technika cieplna
 • Operatorzy Zarys psychologi pracy
 • Rysunek zawodowy dla ZSB cz. ogólna
 • Sterowanie eksploatacją urządzeń
 • Rachunek Wariacyjny zw wstępem do programowania matematycz.
 • Podręcznik spawalnictwa
 • Obróbka skrawaniem tworzyw sztucznych warstwowych
 • Miernictwo elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
 • Prawnokarna ochrona środowiska naturalnego w RP.
 • Fizyka metali
 • Poradnik inżyniera i technika budowlanego t.3.Mechanika bud.
 • Ogólna Praktyka względności I
 • Uwaga prąd elektryczny
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Co to jest światło ?
 • Ćwiczenia eksperymentalne z psychologii ogólnej.
 • Mieszkać na strychu
 • Niezawdność przyrządów półprzewodnikowych
 • Sałatki 50 przepisów
 • Zbiór zadań z fizyki t.I dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia.
 • Edytory tekstów – wiadomości podstawowe.
 • Urządzenia i konstrukcje mechaniczne – projektowanie
 • Sekrety Windows 3.1 tom III
 • Ami Pro edycja polska
 • Podręczny słownik polsko-niemiecki Wyd. XIV. 1018 str., 20 cm.
 • Fizyka sportu 334 str., 24 cm
 • Kodeks drogowy – przepisy podstawowe wyd.II. Stan prawny 01.09.93 316 str.,+dod.,20 cm
 • Windows dla opornych W.polska 318 str., 24 cm
 • Język polski – Vademecum maturzysty
 • Komputer na co dzień czyli kilka przydatnych programów 438 str. 22 cm
 • Świece zapłonowe w moim samochodzie Wyd.II 106 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Mechanika wyd 3 Biblioteka Naukowa Inż. 470s 20cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne Wyd.III 384 str., 23 cm
 • Wzory listów angielskich w korespondencji handlowej z tłumaczeniami Wyd.IV 217 str., 23 cm
 • Zakładowy plan kont w świetle ustawy o rachunkowości /typowe rozwiązania/ 429s 20cm
 • Borland Pascal 7.0 z elementami programowania Część II c 474 str., 23 cm
 • Biochemia.Między chemią a biologią Zarys biochemii dla uczniów szkół średnich 136 str,24 cm
 • Finanse publiczne 205 str,24 cm
 • EXCEL 7 dla Windows 95 krok po kroku w.polska + dyskietka 359 str,24 cm
 • Ekonomia – mikroekonomia Wyd.II 570 str, 24 cm
 • Historia Polski 1914-1996 Wyd.V 469 str, 24 cm
 • Słownik techniczny włosko-polski Wyd.III 295 str, 24 cm
 • Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie Wyd.II 408 str, 24 cm
 • Podręczny słownik medyczny polsko-niemiecki i niemiecko -polski
 • Zarządzanie firmą
 • Word 2000 W.polska + D-16 397 str, 24 cm
 • Socjologia pracy 251 str, 24 cm
 • Rachunkowość od podstaw – zbiór zadań 147 str, 20 cm
 • Prawo cywilne – podręcznik dla studentów administracji 515 str, 24 cm
 • Dynamika maszyn elektrycznych prądu przemiennego 684 str, 24 cm
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 26
 • Żeglarz i sternik jachtowy 373 str, 20 cm
 • SQL.Podręcznik języka SQL 404s 24cm
 • Fizyka T.II 249 str, 24 cm
 • Wstęp do inżynierii materiałowej