Aktualności – weryfikacja – Szkoła Dla Trenerów

Ogłoszenie – zaliczenie – Szkolenie TrenerskieNiniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla klientów w module „Akademia Coachów Przywództwa:

Celem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych członków jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a potem zorganizowanie dla tej jednostki kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Obowiazkowym elementem pracy winien być program zamknięte szkolenia z planowania projektów

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Badanie satysfakcji klientów sposobem na poprawę jakości produktów i usług
 • Zarządzanie czasem – planowanie i organizowanie pracy własnej
 • Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera
 • Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie rozmów w sytuacjach kryzysowych


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRZEJOWICACH
 • FUNDACJA „MIELNICA”
 • FUNDACJA „SPRAWNI INACZEJ”
 • FUNDACJA EDUKACJA
 • FUNDACJA POPIERANIA ROZWOJU OKULISTYKI
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI WSI ŁĄKA PRUDNICKA „ZŁOTY POTOK”
 • EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE MŁODYCH FIZJOTERAPEUTÓW „YEAP POLSKA”
 • MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
 • PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI-PRO FORMATIONE
 • STOWARZYSZENIE „DOM POMOCNA DŁOŃ”
 • OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ I FUNKCJONALNEJ
 • FUNDACJA POMOCY UBOGIM ŚW.RITY Z CASCIA
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • „JEDNOŚĆ W DZIAŁANIU”
 • STOWARZYSZENIE RODZICÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RAZEM”