Środki Unijne na warsztaty z zarządzania


Pracownicy ze współpracujących z nami stale firm zgłosili wnioski o dotacje i pod opieką naszych doradców przesłali wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy.
Ogłaszamy iż w ramach pogramu unijnego „Wielkopolski Program Regionalny” na weekendowe SzkoleniaZarządzanie Czasem dofinansowanie otrzymały poniższe projekty:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Operatorów Maszyn w przedsiębiorstwie Sordex
 • Projekt Szkolenia budowania biznesu szansą dla rozwoju spółki.
 • „Ostatnia mila” – Internet szerokopasmowy dla mieszkańców centralnej i południowej Wielkopolski
 • „zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom północnej części województwa śląskiego”
 • innowacyjny model oferujący semantyczną wyszukiwarkę tanich noclegów, e-recepcję, możliwość natychmiastowej rezerwacji oraz płatność online.
 • opracowanie nowoczesnych materiałów, metodyki i wyrobów uszczelniających i tłumiących drgania dla motoryzacji
 • sporządzenie procedury produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM
 • sporządzenie i uruchomienie nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu
 • sporządzenie i wprowadzenie na rynek systemu wentylacji multistrefowej
 • sporządzenie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej modernizacyjnego systemu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS
 • sporządzenie oraz wdrożenie produkcyjne nowoczesnych aluminiowych systemów architektonicznych o podwyższonych własnościach izolacyjnych
 • koncepcja do raportowania i obsługi kanału dystrybucji tradycyjnej ECOD Dystrybucja 3.0
 • koncepcja cyfrowa Mergersnet.eu automatyzująca i usprawniająca procesy fuzji i przejęć oraz pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa
 • przygotowanie Wnioskodawcy do sprzedaży usług doradczych i finansowych za granicą.
 • model B2B dla Platformy Współpracy Moda
 • aparat do pomiaru przesunięcia dużych obiektów inżynieryjnych z zastosowaniem optyki dyfrakcyjnej.
 • wdrożenie elektronicznego centrum świadczenia e-usług w zakresie bezpieczeństwa, monitorowania, inwentaryzacji i zarządzania urządzeniami mobilnymi.
 • implementacja nowoczesnego projektu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w spółce Kanlan
 • uruchomienie modernizacyjnego systemu informatycznego do technologicznej wymiany informacji między Spółką ELWET a jej Partnerami.
 • wdrożenie projektu B2B stanowiące automatyzację procesów biznesowych w zakresie CRM w spółce ASPERA Adam Szlendak i u jego partnerów biznesowych.
 • implementacja autorskiej metodyki produkcji etykiet o obniżonej migracji substancji niskocząsteczkowych.
 • zbudowanie nowoczesnej platformy RekoMe świadczącej e-usługę z zakresu automatycznej rekomendacji produktów
 • wypracowanie inteligentnej porównywarki cen artykułów FMCG w hipermarketach elektronicznych
 • wypracowanie mobilnego serwisu do zdalnego przetwarzania dokumentów cyfrowych
 • stworzenie mobilnego serwisu przetargowego, którego cechą charakterystyczną jest generator zapytań ofertowych z pre-definiowanymi pozycjami inwestycyjnymi oraz generator ofert.

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie kadr