Opracowania źródłowe dla uczestników wykładów – symulacje


Bardzo prosimy uczestników naszych kursów i gier strategicznych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie źródeł po kursie Symulacje Menedżerskie.
Chcemy zauważyć jednocześnie, iż następujaca lista zawiera artykuły wykraczające poza podstawową wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji odnośnie scenariusza projektowanych przez Kursantów gier.

 • Kształcenie Cech Biznesowych w Nowoczesnej Jednostce Biznesowej, Grzegorz Kowalski
 • Szkolenia Zawodowe, Teresa Balzak
 • Leksykon tokarza
 • Luka organizacyjna między teorią a praktyką
 • Kolejowe maszyny drogowe
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Zarys elektrycznej tensometrii oporowej.
 • Praktyka maszyn i Pzegląd automatyki
 • Wybrane zagadnienia z teorii silników cieplnych
 • Fizyka dla kl.III Technikum
 • Przewodnik .Ochrona pracy na PKP
 • Silniki dwufazowe wykonawcze
 • Ewolucje sprawnego zarządzania
 • Liniowe układy scalone w technice cyfrowej
 • Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie
 • Słownik lotniczo-kosmonautyczny polsko-angielsko-rosyjski
 • Materiałoznastwo instalacji budowlanych
 • Montaż elementów elektronicznych na płytkach drukowanych.
 • Pzegląd teorii gospodarowania
 • Słownik elektroniczny polsko-angielsko-rosyjski Wyd. 2 popr. I rozsz.
 • Odważniki przepisy i komentarze
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Na działce i w ogródku.
 • Organizacje i zarządzanie. Zarys problematyki
 • Darowizna własnościowego spółdzielczego prawa do lokum mieszkalnego
 • Planowanie pracy i wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
 • Ochrona przeciw pożarowa w systemie obrony cywilnej zakł prac.
 • EUREKA
 • Światowa gospodarka rynkowa.
 • Kontrola wody i pary w energetyce
 • Słownik skrótów angielskich.Elektronika,Informatyka,Telekomunikacja
 • Cuda Świata.Siedem cudów świata.Cuda historyczne.Cuda techniki budowlanej. Cuda natury.
 • Układy scalone serii UCY74LS i UCY74S Parametry i zastosowania 270 str., 24 cm
 • Jak inwestować w papiery wartościowe 189 str.,21 cm
 • Prawo wekslowe i czekowe z komentarzem oraz wzorami weksli i pism procesowych Stan pr.15.10.92 211 str., 20 cm
 • Podręczny słownik menedżera angielsko-p olski, polsko-angielski 244 str., 24 cm
 • Technologia – Montaż, naprawa i eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych Podręcznik dla ZSZ Wyd.III 478 str., 20 cm
 • UNIX dla opornych Podręcznik dla większości z Nas 363 str., 23 cm
 • Mały słownik menedżera 167 str., 16 cm
 • Symulacje planszowe – fundamenty praktyczne
 • Kodeks drogowy z przepisami wykonawczymiWyd.IV St.prawny 01.08.94 270 str.+dod., 21 cm
 • Fizyczne Pzegląd elektrotechniki Wyd.II 483 str., 24 cm
 • Kompendium teorii o społeczeństwie,państwie i prawie 343 str., 20 cm
 • Anteny telewizyjne i radiowe Wyd 2 167s 24cm
 • Mathcad 5.0 549 str. 23 cm
 • Zatrudnianie i zarządzanie personelem 139 str,20 cm
 • Analiza matematyczna – podręcznik dla ekonomistów 361 str,24 cm
 • EXCEL 7 dla Windows 95 dla opornych w.polska 386 str,24 cm
 • Fizyka – krótki kurs Wyd.IV 667 str, 24 cm
 • Chemia – przewodnik po pierwiastkach 259 str, 20 cm
 • Zarządzania w przedsiębiorstwie-zasady 199 str. 24 cm
 • Słownik zarządzania i finansów – Narzędzia,terminy,techniki od A do Z 343 str, 24 cm
 • Wiedza o społeczeństwie dla szkół średnich wyd 3
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 383 str, 24 cm
 • Wstęp do inżynierii materiałowej wyd1
 • Komentarz do kodeksu cywilnego Księga trzecia Zobowiązania t.2 579s 24cm
 • Pisarze świata – słownik encyklopedyczny 963 str, 24 cm
 • Nasze światowe podwórko Raport komisji do spraw światowego kierowania 409s 20cm
 • Delphi 4 dla każdego + D-34 878s 24cm
 • Podstawy technologii magnetościernej 228s 23cm
 • Marketing 315 str, 24 cm
 • MS FrontPage XP – ćwiczenia praktyczne 108 str. 24 cm
 • Globalizacja.Ku globalizacji 263 str, 24 cm
 • Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych 160 str, 24 cm