Gry menedżerskie – problematyka do zaliczenia


Ogłaszamy iż na programie Kształcenie Alternatywne i Gry Szkoleniowe rekomenduje się następujące opracowania do zaliczenia:

  • zabawa zespołowa : „Zróżnicowanie opadów na terenie Polski” i „Stereotypy kobiet i mężczyzn w reklamie w Polsce i Stanach Zjednoczonych”
  • zabawa biznesowa – „Trzy spojrzenia na postać Chrystusa w kinie współczesnym” i „Rola i znaczenie szlaku świetego Jakuba w turystyce pielgrzymkowej Hiszpanii”
  • zabawa decyzyjna – „Serwis „Nasza-Klasa” a komunikacja w Internecie” oraz Nowe Gry Symulacyjne oraz „Spartanie w filmie 300 Zacka Snydera”
  • gra kreatywna – „Strategia reklamowa firmy produkującej meble dla dzieci” i „Nasz Świat 2004-2008 z dziejów prasy polonijnej we Włoszech”
  • symulacja kreatywna : „O funkcji pracy radiowej” i „Wizerunek kobiety idealnej w wywiadach zamieszczonych w prasie kobiecej”
  • zabawa menedżerska : „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach” i „Zarządzanie projektem kulturalnym na szczeblu samorządu terytorialnego w świetle prawodawstwa polskiego oraz Unii Europejskiej”
  • symulacja lingwistyczna – „Obrachunki z narodowym socjalizmem w twórczości literackiej Guntera Grassa” i „Wizerunek Europy Środkowo-wschodniej w esejach Andrzeja Stasiuka „Jadąc do Babadaj” i „Dojczlid””
  • zabawa komunikacyjna : „Kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie lubartowskim” i „Wizerunek kobiety w reklamie prasowej”
  • zabawa komunikacyjna – „Szaleństwo w świadomości społecznej. Wykluczenie i marginalizacja osób chorych psychicznie” i „”Zwrotnik Raka” H. Millera – traktat filozoficzny czy pornografia?”