Subwencje na warsztaty zamknięte


Potwierdzamy że w ramach pogramu unijnego „Wielkopolski Program Strukturalny” do kolejnego etapu zaakceptowano następujące granty:

 • zbudowanie internetowej platformy rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach agroturystycznych – szkolenia menedżerskie
 • stworzenie kompleksowego procesu dHome w zakresie finansowania i obrotu nieruchomościami – treningi z asertywności
 • Konferencje HR – warsztaty menedżerskie
 • zbudowanie platformy B2B dla sieci sprzedaży produktów edukacyjnych RoboCAMP – szkolenia zamkniete
 • zbudowanie portalu umożliwiającego systemowe świadczenie usługi w postaci e-reklamy – szkolenia miekkie
 • zbudowanie serwisu cyfrowego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – szkolenia HR
 • zbudowanie, implementacja i świadczenie e-usług dla diabetyków i ich najbliższego otoczenia w postaci e-dzienniczka samokontroli, e-kalkulatora, e-akademii i e-informatora diabetyka – treningi HR
 • progres konkurencyjności i osiąganie przewagi konkurencyjnej przez firmę Jarex jako efekt aplikacji nowoczesnego wzornictwa – szkolenia z zarządzania czasem
 • wzmocnienie działalności B+R Celon Pharma poprzez rozbudowę i specjalistyczne wyposażenie Laboratorium Chemii Medycznej specjalizującej się w badaniach nad innowacyjnymi lekami – warsztaty interpersonalne
 • „nowoczesne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym” – szkolenia z zarządzania czasem
 • Badania i uruchomienie substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – warsztaty z komunikacji
 • Biotechnologia molekularna dla zdrowia – szkolenia interpersonalne
 • PKWiU: 334023 – szkolenia z przywództwa
 • Centrum Informacji IPR – szkolenia firmowe
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez firmę OLIMP Laboratories Sp z oo w ramach międzynarodowej procedury PCT – szkolenia z delegowania
 • Dywersyfikacja przedsiębiorstwa-implementacja nowoczesnej procedury wytwarzania produktów z tworzyw polimerowych – szkolenia z przywództwa
 • Ekspansja firmy na rynki zagraniczne – szkolenia sprzedażowe