Symulacje team building – nagrodzeni absolwenci


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy doceniając składamy wyrazy wdzięczności (i dodatkowo wysyłamy wymienione niżej podarunki) za uwagę przeznaczoną na rozwiązanie testu badawczego, który przygotowali nasi doradcy Euzebiusz Żukowski, Florencjusz Kuźniar, Ksawery Piątkowski i Jonatan Zamorski na wykładzie Pomorskie Tkackie Wyjazdy Motywacyjne

  • Konrad Grund, Treser psów , Kazimierz Biskupi, przesyłamy bezpłatny voucher na wykład „kierowanie dla zwiększenia produktywności – treningi dla brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników niższego szczebla oraz kadry zarządzającej wyższego szczebla” lub event motywacyjny plus wydawnictwo „Materiał wyrazowo obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi”
  • Izydor Kempa, Laborant nasiennictwa, Baćkowice, przesyłamy bezpłatny voucher na moduł coachingowy „System ocen okresowych stażystów i praktykantów. jak tworzyć i wdrażać soop?” lub imprezę i zabawę team building plus publikację „Materiał wyrazowo obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi”
  • Bartosz Cholewczyński, Administrator baz danych, Błaszki, przyznajemy rabat na warsztat otwarty „diagnoza kompetencji zawodowych ” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie i wydawnictwo „Barometr Regionalny : analizy i prognozy. Nr 1 (27)”
  • Izydor Anczok, Anastezjolog, Koźmin Wielkopolski, przyznajemy darmowy wstęp na trening „budowanie kultury zaufania, czyli jak poprawić stosunki wewnątrz firmy i wizerunek firmy” lub trening z pracy zespołowej plus publikację „Leben ist Kampf. Jan Stachniuk (1905-1963) und die Gruppe Zadruga”
  • Aleksander Bomba, Dyżurny ruchu i stacji metra, Stryszów, wygrywa bilet na trening „kierowanie przez cele” lub zabawę i grę integracyjną a ponadto wydawnictwo „Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności)”
  • Denis Maliński, Komputerowy składacz tekstu , Kadzidło, przyznajemy darmowy wstęp na szkolenie „Menedżerka obsługi klienta” lub zabawę i grę integracyjną i książkę „Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego”
  • Bernart Niewiarowski, Ratownik górski, st. Warszawa, wygrywa bilet na moduł coachingowy „Work-Life Balance – jak utrzymać równowagę między pracą i życiem osobistym” lub warsztat komunikacji i współpracy a także wydawnictwo „Dzieci, młodzież – Internet – biblioteka”