Gry edukacyjne – podstawy programowe do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy że na programie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Eksperymentalne dopuszczamy tu przedstawione problemy do egzaminu:

  • symulacja lingwistyczna – „Święte kanonizowane przez Jana Pawła II” oraz „Emancypacja kobiet w Polsce w okresie transformacji”
  • gra strategiczna – „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego” i „Feministyczny obraz sztucznej kobiety w powieści Alisy Muri „Lalka””
  • gra kreatywna – „Wizerunek kobiety w literaturze XIX w. Na danych źródłowych z twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Malczewskiego” oraz Gry Menedżerskie oraz „Motyw diabła w „Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa”
  • zabawa komunikacyjna : „Armia Krajowa w Wielkopolsce. Mikrohistoria w Konfrontacji z historiografią” oraz „Konflikt kosowski i jego dzisiejsze odbicie społeczno-kulturowe oblicze ”
  • symulacja zespołowa : „Zjawisko narkomanii w Polsce” i „Kulturowo-językowy obraz kobiety w tekstach piosenek zespolu The Beattes”
  • gra strategiczna – „Ukraina na łamach ,,Kultury” (1947-2000)” i „Wojna w mediach narzędziem walk gigantów”
  • zabawa biznesowa : „Seks i erotyka w reklamie” oraz „Wpływ wyszukiwarki Google na internet i użytkowników ”
  • zabawa słownikowa : „Rola kultury w różnych aspektach integracji europejskiej na Bałkanach” oraz „Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne cienkowarstwowych pokryć z azotku boru”
  • gra decyzyjna – „Częstość i długotrałość występowania wybranych zjawisk atmosferycznych w Sandomierzu w latach 1991-2010” oraz „System ubezpieczeń społecznych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej”