Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Abstynencja pracowników z powodu chorób stanowi poważny problem zarówno dla samych firm, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taka osoba nie wykonuje zawodowych obowiązków, ale też należy mu się za ten czas wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Przy określonej ilości dni będzie je płacił firma, a później obowiązek ten przejmuje ZUS.

W zapobieganiu chorób pracowniczych niezwykle istota jest prewencja, z tego też powodu w tego typu działania angażuje się też często PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie niepożądanym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne warsztaty i szkolenia związane z ta tematyką.

Właściciele firm w zakresie tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą skontrolować ryzyko w firmach, które do nich należą. Dzięki takiej analizie można będzie podjąć należyte działania naprawcze, a poza tym wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik to jeden z występujących najczęściej powodów chorób pracowników. Ocenia się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień będzie rezultatem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego zgłaszane są częściej wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na rozmaitych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować zwiększające się kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia może się stać przyczyną poważniejszych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na duży stres może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy bardzo często nie są nawet świadomi, ile niepożądanych skutków dla nich może nieść życie w nieustannym stresie. Skutki tego typu sytuacji będą się także odbijać na codziennym działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.