Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Abstynencja pracowników przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla pracodawców, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, ale też należy mu się za czas choroby wynagrodzenie. Przy określonej ilości dni na zwolnieniu będzie je płacił firma, a potem taki obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom ważna jest prewencja, z tego też powodu w takie działania angażuje się także Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w których zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie i zapobieganie niepożądanym skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano specjalistyczne kursy i warsztaty związane z ta tematyką.

Właściciele firm w zakresie tego projektu skorzystać będą mogli dodatkowo z licznych narzędzi, jakie pozwolą oszacować ryzyko w firmach, które do nich należą. Tym sposobem będzie można zainicjować odpowiednie działania zapobiegające, a dodatkowo zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem stresu zawodowego.

Jak można zobaczyć po statystykach, czynnik ten to jeden z występujących najczęściej powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że blisko 60 procent lekarskich zwolnień będzie efektem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmiarem presji w pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować zwiększające się problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a zostawiony bez leczenia może się stać przyczyną bardziej poważnych schorzeń. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie mają zupełnie świadomości, jak niepożądane skutki dla nich może nieść życie w nieustannym stresie. Skutki tego typu sytuacji odbijają się także na działaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.