Czy automatyzacja pracy ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatni okres czasu to coraz lepsza sytuacja na rynku pracy – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku bieżącego roku wynosiło niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki widoczne były aż w 14 województwach. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem odpowiednich specjalistów.

Na pewno taka sytuacja jest mocno widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od kilku lat pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że to oni stawiają warunki. Lecz dość podobna sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, także w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowały firmy.

Tego typu sytuacja jest bardzo korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz również dla naszej gospodarki, jaką może napędzić odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Poza tym duże znaczenie zaczynają mieć dodatkowe benefity, którymi kusi się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć karty sportowe, opiekę medyczną czy pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w reszcie świata, gdzie jest obserwowany regularny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w bieżącym roku ogólna liczba ludzi nie mających zatrudnienia może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew tezom licznych osób, postęp technologiczny i zwiększająca się automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na stopę bezrobocia. Hasła tego typu można usłyszeć już od dziewiętnastego wieku, a w dalszym ciągu mimo używania wielkiej liczby maszyn i urządzeń ludzie nadal są potrzebni. Faktem jest natomiast to, że zaawansowane technologie powodują znikanie niektórych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnim czasie rośnie bardzo szybko, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie muszą inwestować w swój rozwój i nie bać się zmian.