Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie parę miesięcy to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na pracowniczych rynkach – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najniższy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki były widoczne w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem dobrych pracowników.

Z całą pewnością tego typu sytuacja jest widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od paru lat pracownicy mają świadomość tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Lecz bardzo podoba sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w których jeszcze do niedawna warunki dyktowały firmy.

Tego typu sytuacja będzie korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz i dla całości gospodarki, jaką będzie rozruszał odpowiedni wzrost wypłat. Oprócz tego coraz większe znaczenie mają pozapłacowe dodatki, którymi motywuje się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć karnety do obiektów sportowych, opiekę zdrowotną czy też ubezpieczeniowe pakiety dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, tendencje w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w reszcie świata, gdzie jest obserwowany regularny wzrost wysokości bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w tym roku ogólna liczba osób bez pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Głównym powodem takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Pomimo tez wielu osób, technologiczny rozwój i zwiększająca się automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na wysokość bezrobocia. Hasła tego typu można usłyszeć już od dwustu lat, a cały czas mimo wymyślenia dużej liczby najróżniejszych maszyn pracowników nic nie zastąpi. Natomiast faktycznie tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne powodują wymieranie niektórych profesji i powstawanie innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować w swój rozwój i nie obawiać się zmian.