Opinie – trenerzy z zarządzania projektami – Training Institute

Zestawienie dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej projektów w programie grantów Islandziego Grantu Innowacyjnego:

  • 7/I/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Innowacyjny proces produkcji podzespołów gumowo – metalowych do samochodów o podwyższonych cechach wytrzymałościowych w systemie instant manufacturing , TEDGUM TADEUSZ WOJCIECHOWSKI, Dla tego wniosku zatwierdzono subsydia na symulacje team building. Zalecane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje Profess – ma sprawdzone referecje.
  • 7/E/MAŁOPOLSKIE-, Innowacyjny proces produkcji modernistycznych opakowań introligatorskich w systemie „na żądanie” , STANISŁAW KUBICA REGIS, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano środki na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie House of Skills
  • –4/X/ŚLĄSKIE-, wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci zautomatyzowanego zespołu rozpryskowego przeznaczonego do stosowania w mokrych chłodniach kominowych i wentylatorowych. , DYNAMIKS SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zaakceptowano subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Homo Creatore
  • A8/O/ŚLĄSKIE-, Wytwarzanie i komercjalizacja innowacyjnych rolek termicznych z materiału odpadowego w krótkich seriach., „ESTEL” SPÓŁKA CYWILNA PIOTR KULKA, ANDRZEJ MICHELIS, Dla tego wniosku ogłoszono finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Skała. Zalecane szkolenia w spółce Avenhansen
  • CH1/U/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, ekonomizacja e-usługi „eTablica” do oferty Wnioskodawcy, INFINI SYSTEMS SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji ogłoszono dotację na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie ODiTK
  • B8/O/OPOLSKIE-, Rozwój infrastruktury analitycznej w akredytowanym laboratorium badawczym – innowacyjność drogą do zwiększenia konkurencyjności., ŚLĄSKIE CENTRUM OCHRONY PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu ogłoszono subwencję na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Szymon Santorski. Zalecane szkolenia w agencji House of Skills
  • CB3/F/MAŁOPOLSKIE-, unowocześnienie innowacji procesowych i organizacyjnych w postaci „LAW POINT” szansą na poprawa wartości firmy COMPETIA Kancelaria Prawna Sp. z o.o., COMPETIA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Santorski. Zalecane w agencji Schenk Institute
  • DH2/B/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Otrzymywanie innowacyjnych ekstraktów ziołowych w oparciu o nowatorskie układy rozpuszczalników, „NATUREX” S.C. KRZCIUK STANISŁAW, KRZCIUK JACEK, KRZCIUK IRENA, Dla tego projektu przyznano subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie GFKM