Dotacje na kursy biznesowe


Ogłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Małopolski Fundusz Społeczny” do przedostatniego etapu zaakceptowano niżej wymienione granty:

 • wypracowanie cyfrowej platformy społecznościowo-aukcyjnej – warsztaty ze stresu
 • stworzenie cyfrowej platformy tłumaczeń w modelu usługowym B2C – szkolenia biznesowe
 • Wykłady Z Twórczności w Katowicach – szkolenia miekkie
 • zbudowanie platformy kontaktowej dla rynku informatycznego BORGOpl z wyszukiwarką produktów i usług informatycznych – warsztaty pracownicze
 • zbudowanie portalu mobilnego stanowiącego platformę dla systemu do planowania realizacji zadań i rozliczania czasu pracy w przedsiębiorstwach – szkolenia pracownicze
 • zbudowanie profesjonalnego serwisu społecznościowego dla branży filmowej i telewizyjnej – treningi miekkie
 • wypracowanie wirtualnej przymierzalni ubrań wprowadzenie nowej e-usługi – warsztaty zamkniete
 • wzrost konkurencyjności firmy poprzez pogłębienie działalności o rynki zagraniczne – szkolenia z asertywności
 • interdyscyplinarne procesy sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – warsztaty z asertywności
 • Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce – szkolenia handlowe
 • Awatar – Wirtualny Asystent CRM “ nowatorska platforma komputerowa wspierająca kompleksowo procesy biznesowe we współpracujących firmach – warsztaty interpersonalne
 • Bezpieczne uprawy – elektroniczne e-usługi ubezpieczeń i wniosków o płatności dla rolników – treningi z przywództwa
 • Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników – szkolenia z przywództwa
 • Budowa przez wyspecjalizowaną firmę harmonogramu dynamizacji importu, wyznaczającego ścieżkę podboju rynków zagranicznych oraz możliwość zwiększenia sprzedaży importowej przez Aplisens SA – szkolenia z kreatywności
 • DNV Survey Toolbox – aplikacja do automatyzacji pomiarów statków w oparciu o geometryczny model 3D – warsztaty firmowe
 • Dywersyfikacja produkcji Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” SA – inwestycja w nowe technologie – szkolenia z przywództwa
 • Ekoconsultant Business Connect zdalna platforma wymiany danych i dokumentów z klientami firmy księgowej – szkolenia negocjacyjne