Scenki z zarządzania – tezy do egzaminu


Zawiadamiamy iż na studiach Trening Interpersonalny i Gry Szkoleniowe zezwala się na tu przedstawione tezy do zaliczenia:

  • gra menedżerska – „Hoplita grecki” i „Homo znaczy człowiek. Wybrane aspekty życia mężczyzn będących w związkach”
  • zabawa językowa : „Święty Mikołaj we współczesnej kulturze europejskiej” i „Detekcja pracy spektrofotometru podczerwieni z użyciem strefowych filtrów spektralnych”
  • symulacja zespołowa – „Hymy klubów piłkarskich na przykladzie drużyn polskich i angielskich” i Symulacje Menedżerskie i „Spirytyzm w rozumieniu Artura Conan Doyle’a ”
  • zabawa decyzyjna – „Klasyka literacka w kinie – porównanie konkretnego dzieła orginalnego i jego adaptacji filmowej (Dracula) ” i „Wampiryzm w kulturze masowej”
  • gra słownikowa – „Kobiety w epoce elżbietańskiej” oraz „Społeczność żydowska w Gnieźnie – historyczność a wspołczesność. Szanse dialogu”
  • gra edukacyjna – „Internet w wybranych gałęziach gospodarki i administwacji w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku” oraz „Komunikacja w związku bliskim – partnerskim ”
  • gra strategiczna : „Automatyzacja procesu wyznaczania parametrów wiązki laserowej według normy PN-EN ISO 11146” oraz „Święty Sawa i ród Nemanjiciów – między serbskim prawosławiem, a Świetosawiem”
  • zabawa decyzyjna : „Warunki klimatyczne wschodniej części Karpat Polskich” oraz „Obraz kobiety i mężczyzny w świecie przedstawionym w obserwowanych opowiadaniach Marka Hłaski”
  • symulacja komunikacyjna : „Facebook jako narzędzie marketingu społecznościowego firm” oraz „Współczesny model rodziny w dwóch odmiennych kulturach amerykańskiej i polskiej”