Rekomendacje – firmy szkoleniowe z integracji zespołów – Ośrodek Doradztwa

Zestawienie dopuszczonych do kolejnej rundy aplikacji w ramach subwencji Austraciego Grantu Innowacyjnego:

  • C9/R/OPOLSKIE-, Podniesienie konkurencyjności poprzez automatyczna reorganizacja innowacyjnych rozwiązań, „MARION SA”, . Dla tego projektu ogłoszono środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Akademia przygoda
  • BG9/O/MAŁOPOLSKIE-, Umocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki wśród światowych producentów kształtek elektrooporowych poprzez macierzowe przeorganzowanie do produkcji innowacyjnej grupy produktów., FOX FITTINGS SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku przyznano dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa Marek Skała.
  • 6/D/PODLASKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie nowatorskiej technologii produkcji wyrobów medycznych w warunkach sterylnych przez firmę ZARYS International Group, ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Wojciech Santorski. Zalecane w instytucie GFKM
  • H4/P/MAZOWIECKIE-, System tworzenia strategii designu w projektowaniu wzorniczym i budowie tożsamości rynkowej wykorzystujący zintegrowane narzędzia kreacyjne i informatyczne jako innowacyjna usługa dla przedsiębiorstw planujących zwiększenie udziału w rynku krajowym i zagranicznym., SOKKA KATARZYNA SOKOŁOWSKA, Dla tego aplikacji przyznano dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Skała. Zalecane szkolenia w firmie Progress project
  • 1/A/POMORSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacji technologicznej w procesie hartowania i obróbki szkła płaskiego., „AMBER-SZKŁO” , Dla tego wniosku zaakceptowano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Tymochowicz. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie House of Skills
  • E6/X/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności Spółki poprzez unowocześnienie innowacyjnej technologii montażu grodzic, rur i pali, PPI CHROBOK SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku ogłoszono subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Nęcki. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Avenhansen
  • 0/E/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Innowacyjne rozwiązania techniczne fundamentem wzrostu konkurencyjności i uruchomienia nowych usług w firmie, NEO-DENT SPÓŁKA CYWILNA FORYŚ AGATA – MARCISZ MICHAŁ, Dla tego aplikacji ogłoszono dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 5/Z/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacyjnej technologii wysokojakościowej, automatycznej i ekspresowej produkcji kalendarzy trójdzielnych oraz jednodzielnych , SANSART ANNA NYCZ, Dla tego projektu zatwierdzono dotację na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Grzesiak. Zalecane w fundacji Avenhansen