Gry biznesowe – materiały do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na studiach Andragogika i Gry Szkoleniowe zaleca się tu przedstawione książki do pracy dyplomowej:

  • symulacja biznesowa : „Ziemskie piekło Oświęcimia” oraz „Kara śmierci odwieczny-problem moralny przedstawiony w różnych ujęciach, opiniach i sposobach nauczania”
  • gra słownikowa – „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na modelu życia oraz twórczości ocenianych pisarzy epoki” oraz „Stosunki Polsko-Niemiecki po wejściu Polski do Unii Europejskiej”
  • zabawa biznesowa – „Opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą jako cel europejskiej turystyki kulturowej” oraz Naukowe Gry Strategiczne oraz „Warunki termiczne i wilgotnościowe w centrum Lublina na tle obszrow pozamiejskich w latach 2003-2012”
  • gra strategiczna : „Prawo do równego traktowania. Próba omówienia statusu kobiet i mężczyzn w Polsce” oraz „Korzystanie z telewizji i internetu jako sposób spędzania wolnego czasu”
  • gra komunikacyjna – „Duch jako element historii i psychiki narodu niemieckiego w twórczości Tomasza Manna” i „Terroryzm jako forma nacisku służąca do realizacji określonych celów politycznych”
  • gra lingwistyczna – „Dramat życia obozowego w pierwszych utworach literackich” oraz „Badania metod kompresji sygnału w układach transmisji kwantowej”
  • symulacja edukacyjna – „Monografia hydrograficzna gminy Jedlińsk” oraz „Uzależnienie alkoholowe kobiet, próba omówienia problemu w aspekcie społecznym”
  • symulacja lingwistyczna : „Rozwój polskiego prawa konstytucyjnego po II wojnie światowej” i „Stereotypy starości i ich długie trwanie. Od antycznego tekstu do wspólczesnej reklamy w Telewizji Polskiej”
  • gra decyzyjna – „Percepcja chrześcijaństwa w Japoni” oraz „Wpływ katastrofy smoleńskiej na stosunki polsko-rosyjskie”