Pomoc pieniężna na kursy menedżerskie


Zawiadamiamy iż w ramach pogramu europejskiego „Opolski Fundusz Pomocowy” do formalnego etapu przechodzą poniższe granty:

 • stworzenie internetowej platformy e-learningowo-rekrutacyjnej – treningi z delegowania
 • zbudowanie nowatorskiego portalu zdalnego łączącego serwis społecznościowy dla kobiet z platformą do badań marketingowych on- line – szkolenia z przywództwa
 • Treningi Menedżerskie – treningi zamkniete
 • wypracowanie platformy SEMA-CMS do usług prezentacji zasobów dla instytucji i firm z wybranych nisz rynkowych – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie portalu umożliwiającego automatyczne świadczenie usługi w postaci e-reklamy – szkolenia z obslugi klienta
 • stworzenie serwisu mobilnego prezentującego promocje w sklepach internetowych i stacjonarnych – treningi z przywództwa
 • stworzenie unikalnego osystemowania online ProjectThunder umożliwiającego zarządzanie przebiegiem planów produkcyjnych – szkolenia ze stresu
 • progres innowacyjności i efektywności procesów biznesowych PPUH Regamet poprzez integrację modelów informatycznych – warsztaty z delegowania
 • zoptymalizowanie potencjału nowoczesnego i konkurencyjnego Alfa systems Sp z o o poprzez budowę zakładu produkcji polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowych – treningi z zarządzania czasem
 • Automatyczna koncepcja obrotu odpadami – warsztaty z komunikacji
 • AutoNegocjatorpl – stworzenie zdalnej platformy transakcyjno – informacyjnej do optymalizacji procesu nabycieu nowych samochodów – warsztaty handlowe
 • PKWiU: 3002 – Komputery i pozostałe urządzenia do przetwarzania informacji – szkolenia sprzedażowe
 • Budowa i wyposażenie zakładu produkcyjnego wraz wdrożeniem i wyposażeniem laboratorium B+R w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym – treningi ze stresu
 • Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie – szkolenia z zarządzania projektem
 • CLAW – nowoczesne narzędzie wspomagające tworzenie gier i oprojektowania multimedialnego dla – treningi z asertywności
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnej procedury wytwarzania mebli lekkich – szkolenia interpersonalne
 • Ekspansja specjalistycznej firmy szkoleniowej na zagraniczne rynki – szkolenia z komunikacji