Dofinansowanie na treningi HR


Potwierdzamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Dolnoslaski Program Regionalny” do weryfikacyjnego etapu zaakceptowano następujące programy:

 • zbudowanie zdalnej platformy do procesowania wnętrz pomieszczeń – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie nowoczesnego modelu wytwarzania wspomaganego komputerowo skierowanego dla przemysłu metalowego – szkolenia z delegowania
 • Szkolenia HR W Kielcach – treningi z asertywności
 • zbudowanie otwartego sytemu integrującego nawigację pieszą i nawigację środkami transportu publicznego – warsztaty menedżerskie
 • stworzenie portalu społecznościowego EcoFacepl – warsztaty HR
 • wypracowanie serwisu zdalnego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – treningi sprzedażowe
 • zbudowanie wirtualnego serwisu o dostępności i rezerwacji apartamentów prywatnych w miastach i kurortach – treningi z obslugi klienta
 • wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa Globema poprzez realizację badań przemysłowych oraz rozwojowychPKWiU-722212 – treningi negocjacyjne
 • wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego firmy Tymbark-GMW poprzez rozbudowę laboratorium – treningi sprzedażowe
 • Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce – szkolenia z konfliktów
 • modyfikacja procesów biznesowych Zeszuta Sp z oo i partnerów poprzez wdrożenie modelu B2B – szkolenia negocjacyjne
 • Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych – warsztaty negocjacyjne
 • Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników – treningi menedżerskie
 • Budowa sieci szerokopasmowej na obszarze białych plan gminy wiejskiej Brzeziny – szkolenia z asertywności
 • Droga do Polski Przedsiębiorczej – szkolenia firmowe
 • Działania informacyjno – promocyjne realizowane w ramach programu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka wdrażanego przez Polską Agencję rozwoju Przedsiębiorczości w 2010 r – szkolenia firmowe
 • interaktywna struktura intensyfikacji Przedszkolaka – szkolenia z komunikacji