Ćwiczenia komunikacyjne – założenia do pracy magisterskiej


Potwierdzamy że na kursie Kształcenie Alternatywne i Gry Doświadczalne zalecamy poniższe problemy do zaliczenia:

  • gra kreatywna – „Dobra kłótnia, czyli o negocjacji w rodzinie” i „Bułgarzy na Krymie w XIX i na poczatku XX w.”
  • symulacja biznesowa : „Cywilizacja śmierci – kulturowe uwarunkowania zachowań proekologicznych” i „Cechy klimatu Pomorza Zachodniego”
  • gra komunikacyjna : „Strategia reklamowa firmy produkującej meble dla dzieci” i Symulacje Menedżerskie oraz „Zróżnicowanie opinii dotyczącej rekreacji ruchowej wśród studentów ocenianych uczelni w Lublinie”
  • zabawa językowa – „Kontrola mobilnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności” oraz „Krytycy i artyści młodopolscy o sztuce. Na podstawie wybranych tekstów: Stanisława Brzozowskiego, Zenona Przesmyckiego, Stanisława Przybyszewskiego, Jerzego Żuławskiego”
  • symulacja decyzyjna – „Język jako narzędzie komunikacji w wieloosobowej fabularnej grze komputerowej World of Warcraft” i „Kreowanie firmy rodzinnej Bolesława Kasprowicza przy pomocy mediów przełomu XIX i XX wieku”
  • zabawa biznesowa – „Dziedzictwo kulturowe powiatu Radzyń Podlaski” oraz „Drzewo z korzeniami. Wybrane zagadnienia z życia społeczno-kulturowego współczesnej mniejszości niemieckiej w Polsce”
  • zabawa zespołowa : „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie” i „Polityczne i ideologiczne źródła terroryzmu w Europie Zachodniej”
  • gra językowa – „Znaczenie słów kluczowych w procesie wyszukiwania i kształtowania informacji w Word Wide Web” i „Przebieg i oddziaływanie społeczne strajku szkolnego we Wrześni z 1901 r. Epizod z dziejów germanizacji Wielkopolski”
  • symulacja edukacyjna – „Giovanni Battista Piranesi – dokumentalista antycznego Rzymu” i „Styk wielu kultur jako atrakcja turystyczna Turcji”