Środki Unijne na warsztaty HR


Informujemy iż w ramach pogramu europejskiego „Wielkopolski Program Regionalny” do finalnego etapu przechodzą niżej wymienione granty:

 • – szkolenia sprzedażowe
 • zbudowanie multimedialnego serwisu edukacyjnego zawierającego 5 e-usług – treningi menedżerskie
 • Kursy Z Komunikowania Zmian W Łodzi – szkolenia z kreatywności
 • – szkolenia z asertywności
 • stworzenie portalu doradczego Energoportal – treningi z zarządzania projektem
 • stworzenie serwisu monitorowania wizerunku marek w mediach elektronicznych – szkolenia zamkniete
 • wypracowanie unikalnego osystemowania online ProjectThunder umożliwiającego zarządzanie przebiegiem procesów produkcyjnych – szkolenia sprzedażowe
 • modernizacyjne materiały i technologie ich wytwarzania – warsztaty pracownicze
 • wzmocnienie innowacyjności spółki Bio-Test poprzez sporządzenie testu BIOFERTEST – warsztaty HR
 • Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska – treningi zamkniete
 • Badania i rozwój procedury współspalania w kotłach na paliwo stałe Vulcan 300 PKWiU: 282212-0030 Kotły centralnego ogrzewania, ogrzewane paliwem stałym – szkolenia interpersonalne
 • badanie procedury i uruchomienie do produkcji biokominka bezdymnego w firmie Planika Sp z oo – szkolenia miekkie
 • Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę Bartnet – treningi pracownicze
 • Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie – szkolenia pracownicze
 • Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń – szkolenia biznesowe
 • E-projekt sposobem na realizację własnych planów – szkolenia interpersonalne
 • – szkolenia negocjacyjne