Scenki z zarządzania – zagadnienia do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na kursie Organizacja Szkoleń i Gry Doświadczalne rekomendujemy następujące publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja decyzyjna : „Literackie i filmowe obrazy miłości w sieci” i „Postać starego ojca i królewicza w baśniach i legendach”
  • symulacja zespołowa – „Natura czy kultura? O stylach komunikacyjnych kobiety i mężczyzny” i „Oblicza przemocy we współczesnym thrillerze filmowym”
  • symulacja lingwistyczna – „Turcy w Niemczech – od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich” oraz Autorskie Gry Biznesowe i „Wizerunek kobiety w literaturze XIX w. Na studium przypadku twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Malczewskiego”
  • gra lingwistyczna : „Inkwizycja- historia, metody dzialania, ofiary” oraz „Unia Europejska, jako próba zjednoczenia Europy, Idea a rzeszywistość”
  • gra menedżerska : „Pismo linearne B Grecja nykeńska w świetle zabytków pisma” i „Ćwierćwiecze katastrofy czarnobylskiej (media przestrzeń radiów i mitów)”
  • zabawa menedżerska : „Internet jako środowisko komunikacyjne miłosników Opla” i „Język Shreka”
  • gra decyzyjna – „Śmierć w filmach Andrzeja Wajdy i w prozie Jarosława Iwaszkiewicza” i „Wielkie pustynie Świata”
  • gra strategiczna : „Atrakcyjność turystyczna „Szlaku Rezydencji Magnackich na Lubelszczyźnie”” oraz „Moim lasem są ludzie… Historia człowieka Czarnego Lądu na podstawie twórczości Ryszarda Kapuścińskiego”
  • symulacja edukacyjna – „Próby zachowania własnej tożsamości narodowej przez mniejszość ukraińską zamieszkującą Górowo Iłowieckie” i „Świat Hitlera o najbliźszych współtowarzyszach Fűhrera”