Pomoc pieniężna na warsztaty dla firm


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Śląski Program Edukacyjny” do przedostatniego etapu dostały się znajdujące się na poniższej liście aplikacje:

 • wypracowanie cyfrowego środowiska wpierającego zarządzanie planami zgodnie z metodyką PRINCE2 – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie internetowej wyszukiwarki, wirtualnego doradcy finansowego dla osób fizycznych oraz wirtualnego doradcy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – szkolenia handlowe
 • Pracownicze Szkolenia HR – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie platformy B2B dla sieci sprzedaży produktów edukacyjnych RoboCAMP – warsztaty firmowe
 • zbudowanie portalu strategiczno-taktycznych gier on-line na przeglądarkę internetową – szkolenia miekkie
 • zbudowanie serwisu technologicznego monitorowania systemów informatycznych – treningi miekkie
 • stworzenie usługi elektronicznej udostępniania zasobów informacji branżowych z dziedziny wystroju wnętrz oraz skutecznej wymiany tych informacji podmiotom działającym na tym rynku – szkolenia z komunikacji
 • wzrost importu w spółce Rec Solutions Sp z oo przez Plan rozwoju importu – warsztaty firmowe
 • zoptymalizowane rozwiązanie B2B oparte na dwóch modelach Zeus i Westa – szkolenia z zarządzania czasem
 • Automatyczna struktura obrotu odpadami – szkolenia z obslugi klienta
 • Badania i skok technologiczny metodyki współspalania w kotłach na paliwo stałe Vulcan 300 PKWiU: 282212-0030 Kotły centralnego ogrzewania, ogrzewane paliwem stałym – szkolenia z asertywności
 • Badania nad systemem ekstrakcji informacji i uruchomienie otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych – treningi firmowe
 • Budowa nowoczesnego zakładu produkcji wysokiej jakości topnika spawalniczego – warsztaty sprzedażowe
 • Budynki energooszczędne – zoptymalizowana metodyka budowy w zintegrowanym systemie Energia3 – szkolenia z asertywności
 • DNV Survey Toolbox – aplikacja do automatyzacji pomiarów statków w oparciu o geometryczny model 3D – szkolenia z przywództwa
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku – treningi z konfliktów
 • cyfrowy proces identyfikacji i weryfikacji pojazdów – szkolenia biznesowe