Gry z zarządzania – podstawy programowe do egzaminu


Potwierdzamy iż na programie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Umiejętnościowe dopuszczamy prezentowane na niniejszej liście opracowania do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa słownikowa – „Wizerunek kobiety w reklamie prasowej” i „Autorytet Ojców Kościoła w encyklikach Jana Pawła II”
  • gra edukacyjna : „Protest song w amerykańskiej muzyce rozrywkowej od lat sześdziesiątych do lat dziewiedziesiątych XX wieku” oraz „Studenci a rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie materiałów propagandowych Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1944-1989”
  • zabawa słownikowa – „Ukraina na łamach ,,Kultury” (1947-2000)” oraz Gry Szkoleniowe oraz „Kobieta w ortodoksyjnym judaizmie”
  • symulacja biznesowa – „System czujnika światłowodowego w strukturach ogrodzenia kompozytowego” oraz „Komunikacja w związku bliskim – partnerskim ”
  • symulacja słownikowa – „Tożsamość jednostki w dobie globalizacji i cyberkultury” oraz „Aspekty kultury młodzieźowej w Unii Europejskiej. Cele i zadania”
  • zabawa decyzyjna : „Pozycjonowanie w przestrzeni uczestników imprez masowych przy użyciu technik wizyjnych” i „Językowe środki manipulacji i perswazji w reklamach prasowych produktów spożywczych”
  • gra kreatywna : „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR” i „Wspólnota międzynarodowa wodec problemu Kosowa w latach dziewiędziesiątych XX wieku”
  • gra kreatywna – „Wątki autiobiograficzne w twórczości Adama Mickiewicza na przykladzie Sonetów Krymskich” i „Działalność muzeum – zamek Górków w zakresie tworzenia kolekcji ikon”
  • symulacja biznesowa – „Proces asymilacji ludności ukraińskiej na terenach Warmii i Mazur po 1947 roku” i „Bohater wyalienowany. Kontrola na podstawie ocenianych filmów”