Opinie – szkolenia z zarządzania projektami – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Baza dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej projektów w ramach dofinansowań Australijskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • 3/Z/LUBELSKIE-, Nowe, innowacyjne stalowe włókna falisto – haczykowate jako zbrojenie rozproszone do betonu, UrbanMetal SA, Dla tego aplikacji ogłoszono dofinansowanie na symulacje team building. Zalecane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje firma szkoleniowa Piotr Tymochowicz .
  • A5/E/LUBUSKIE-, Zakup urządzeń produkcyjnych niezbędnych do uruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnego polimerowego stelaża gondoli wózków dziecięcych, Firma Wielobranżowa „Klimek-Plast” Arkadiusz Klimek, Dla tego wniosku zaakceptowano subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Instytut Rozwoju Biznesu
  • 7/M/PODLASKIE-, wzrost konkurencyjności spółki poprzez przystosowanie do potrzeb do oferty czterech, nowych, innowacyjnych produktów w zakresie sprzęgieł elastycznych (typów AC , AC , AC , AC o zróżnicowanych gabarytach), innowacyjnej technologii ich produkcji, rozszerzenie posiadanej bazy maszyn i urządzeń oraz przystosowanie do potrzeb innowacji nietechnologicznych., „REICH-CK” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono subwencję na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Piotr Kudła. Zalecane w instytucie Mindlab
  • 6/E/LUBELSKIE-, unowocześnienie innowacyjnych technologii naprawy wtryskiwaczy z bezinwazyjną metodą ich diagnozowania, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GÓRA” SPÓŁKA JAWNA, Dla tego projektu przyznano dotację na symulacje team building. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • C0/L/MAZOWIECKIE-, ” podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp.J. poprzez zakup mobilnej stacji fotogrametrycznej wraz z bezzałogowymi systemami lotniczymi,oprogramowaniem oraz jednostką sterującą” , Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Spółka Jawna, Dla tego projektu zatwierdzono subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Avenhansen
  • FC8/I/KUJAWSKO POMORSKIE-, unowocześnienie własnych prac badawczych w zakresie opracowanej, innowacyjnej produktowo technologii konstrukcji remontowanych nawierzchni drogowych z wykorzystaniem innowacyjnych procesów budowy., ZRD I TZ „ROMUS” JERZY MUSIAŁ,MACIEJ ROTYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Marek Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie GFKM
  • 3/G/MAŁOPOLSKIE-, Podniesienie konkurencyjności rynkowej dzięki wdrożeniu autorskiego, automatycznego procesu produkcji, monitorowania i zarządzania wyrobem w liniach technologicznych do produkcji bram segmentowych, dwuskrzydłowych i drzwi stalowych. , „GROS” SA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Mindlab