Dofinansowanie na kursy dla firm


Zawiadamiamy że w ramach funduszu europejskiego „Kujawsko Pomorski Program Regionalny” do merytorycznego etapu zaakceptowano znajdujące się na poniższej liście programy:

 • wypracowanie internetowej platformy kojarzącej podmioty branży księgarsko- wydawniczej – treningi z zarządzania czasem
 • wypracowanie komplementarnego cyfrowego serwisu rodzinnego opartego o innowacyjne e-usługi – treningi menedżerskie
 • Konferencje Menedżerskie – treningi HR
 • stworzenie osystemowania udostępnianego on-line do obsługi usług świadczonych cyklicznie i windykacji należności – treningi pracownicze
 • wypracowanie portalu umożliwiającego świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w wynajmie prywatnych kwater turystycznych za pomocą Internetu – szkolenia menedżerskie
 • zbudowanie serwisu (aplikacji mobilnej oraz www) oferującego e-usługę bluetooth marketingu – rozwiązania promocji sprzedaży – szkolenia interpersonalne
 • zbudowanie, implementacja i świadczenie e-usługi w postaci systemowego modelu rozliczania świadczeń z NFZ przez spółkę Bluemed – treningi interpersonalne
 • przyrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe – treningi z obslugi klienta
 • zoptymalizowanie potencjału i skok technologiczny Firmy Geoinwest i partnerów biznesowych poprzez uruchomienie systemu B2B – treningi miekkie
 • Adaptacja procesu informatycznego firmy do obsługi zleceń w modelie B2B – szkolenia zamkniete
 • kontrola współpracy przedsiebiorstwa BH-Res z partnerami w celu podniesienia konkurencyjnosci – szkolenia menedżerskie
 • zaudytowanie i uruchomienie modernizacyjnej metodyki produkcji pianki drobnokomórkowej PUR metodą nieciągłą w rurach preizolowanych – szkolenia sprzedażowe
 • Budowa procesu Wsparcia Inwestycji „Przemysły Przyszłości” – szkolenia sprzedażowe
 • Centrum badawczo-rozwojowe nowych metodyki ograniczenia emisji i optymalizacji spalania – szkolenia z obslugi klienta
 • Dynamiczna identyfikacja neuronowa źródłem innowacji w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii – warsztaty sprzedażowe
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane dla osi priorytetowych nr 3, 4, 5 i 6 programu Operacyjnego zoptymalizowana Gospdoarka będących w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej – szkolenia menedżerskie
 • – szkolenia zamkniete