Dofinansowanie na warsztaty zamknięte


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Podkarpacki Program Infrastrukturalny” do merytorycznego etapu dostały się następujące programy:

 • wypracowanie mobilnej mobilnej platformy informacji o natężeniu ruchu drogowego i utrudnieniach drogowych – TrafficInfo – szkolenia sprzedażowe
 • wypracowanie cyfrowej wyszukiwarki oraz systemu tworzenia rankingów firm – szkolenia zamkniete
 • Szkolenia Zamknięte – treningi z asertywności
 • wypracowanie dynamicznej infrastruktury informatycznej umożliwiającej bezobsługowe przetwarzanie i wymianę danych pomiędzy użytkownikami zintegrowanego modelu – treningi z przywództwa
 • wypracowanie portalu społecznościowego z e-usługami dla młodych rodziców – treningi pracownicze
 • stworzenie serwisu umożliwiającego porównanie i przystąpienie do wybranego funduszu emerytalnego online – szkolenia biznesowe
 • zbudowanie strategii importowej Agencji Transportowej Makro Service spoo – szkolenia zamkniete
 • przyrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez zbudowanie harmonogramu ekspansji eksportu – szkolenia firmowe
 • zaawansowane wzmocnienie dla usług eksportowych firmy Koller FH w celu importu biżuterii – treningi sprzedażowe
 • Analityczny, wysokorozdzielczy, transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki, nanoprocedury i spintroniki – treningi z kreatywności
 • – warsztaty z delegowania
 • Biometodyka w służbie środowiska – szkolenia pracownicze
 • Biotechnologie i innowacyjne technologie medyczne – warsztaty miekkie
 • Centrum Obliczeniowe CFD – unowocześnienie metodyki ograniczenia emisji i optymalizacji spalania – treningi sprzedażowe
 • CUBE – uniwersalne środowisko opisywania obiektów przestrzennych i zdarzeń z nimi związanych – szkolenia sprzedażowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez implementacja innowacyjnej procedury produkcji panelowych filtrów powietrza – szkolenia HR
 • elektroniczny projekt samodzielnego projektowania materiałów reklamowych z kalkulacją kosztów – warsztaty HR