Scenki szkoleniowe – zalecenia do zaliczenia


Potwierdzamy że na programie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Umiejętnościowe zezwala się na nizej wymienione opracowania do superwizji końcowej:

  • zabawa językowa : „Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej” oraz „Zróżnicowanie opinii dotyczącej rekreacji ruchowej wśród studentów wybranych uczelni w Lublinie”
  • symulacja lingwistyczna – „Rywalizacja mocarstw o wpływy w Bułgarii od traktatu w San-Stefano do wybuch I wojny światowej” i „Język jako narzędzie komunikacji w wieloosobowej fabularnej grze komputerowej World of Warcraft”
  • zabawa kreatywna – „Możliwości i perspektywy rozwoju turystyki rowerowej w dolinie górnej Bystrzycy” oraz Symulacje Szkoleniowe oraz „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym”
  • symulacja decyzyjna – „Koncepcja miłosci w utworze Moralia Plutarcha z Cheronei” i „Media elektroniczne we współczesnej polskiej rodzinie. Dylematy kulturowo-socjologiczne”
  • gra menedżerska : „Od tradycji pogańskiej do kultury chrześcijańskiej Europy środkowo-wschodniej. Działalność chrystianizacyjna Cyryla, Metodego i św. Wojciecha” i „Awans społeczny w dziewiętnastowiecznej Francji na podstawie powieści „Czerwone i czarne” Stendhala”
  • gra językowa – „Budżet partycypacyjny: przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego” i „Tadeusz Kantor indywidualność osobowa i twórcza”
  • zabawa strategiczna : „Reklama i public relations na przykładzie działalności sieci Hoteli Pietrak” i „Cyberfeminizm – kobieca podmiotowość w świecie nowych technologii”
  • gra decyzyjna : „Autoprezentacja użytkowników portalu społecznościowego Facebook, na przykładzie dwunastu obserwowanych tablic” oraz „Chrześcijański etos pracy na przestrzeni wieków”
  • symulacja decyzyjna – „Honor i jego znaczenie w islamie na studium przypadku wybranych aspektów życia religijnego i rodzinnego” oraz „Dj i Vj. Dopasowanie muzyki do obrazu. Dopasowanie obrazu do muzyki”