Decyzje – szkolenia z zarządzania – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Lista zarekomendowanych do drugiego etapu wnioskodawców w ramach subwencji Fińskiego Grantu Akademickiego:

  • BD8/R/ŁÓDZKIE-, twórcza implementacja nowych rozwiązań technologicznych w firmie Metal Max, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „METAL-MAX” Mieczysław Michasiów, . Dla tego projektu przyznano finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Integra Consulting
  • BC9/S/MAŁOPOLSKIE-, twórcza implementacja innowacji produktowej poprzez przystosowanie do potrzeb na rynek przewodów wentylacyjnych o innowacyjnym połączeniu kołnierzowym dzięki zakupowi zaawansowanej linii technologicznej , SANEN SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ MANTERYS, JACEK TRZECIAKIEWICZ, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono środki na symulacje decyzyjne. Proponowane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje Schenk Institute .
  • A1/H/OPOLSKIE-, wzrost konkurencyjnego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie internetowej platformy i e-usług do automatyzacji procesów biznesowych w branży nieruchomości., ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu przyznano środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Tymochowicz. Zalecane szkolenia w instytucie IBD Business School
  • H5/T/KUJAWSKO POMORSKIE-, System tworzenia strategii designu w projektowaniu wzorniczym i budowie tożsamości rynkowej wykorzystujący zintegrowane narzędzia kreacyjne i informatyczne jako innowacyjna usługa dla przedsiębiorstw planujących zwiększenie udziału w rynku krajowym i zagranicznym., SOKKA KATARZYNA SOKOŁOWSKA, Dla tego wniosku przyznano środki na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Batko. Zalecane w agencji Berndson
  • 6/T/POMORSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej usługi rehabilitacji metodą kinezyterapii z wykorzystaniem reaktywnej elektromiografii oraz balneorehabilitacji w oparciu o metodę WATSU , „HOTEL RÓŻA” SA, Dla tego wniosku zaakceptowano subwencję na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Kudła. Zalecane w firmie House of Skills
  • E8/A/PODLASKIE-, unowocześnienie technologii wieloosiowej obróbki mechanicznej, zintegrowanej z procesami pomiarowymi, zapewniającej uzyskanie zakładanych parametrów jakościowych w produkcji wielkoseryjnej., STANISŁAW OCIEPA Zakład Produkcyjno-Usługowy „Automex” mgr inż. Stanisław Ociepa, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subsydia na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Tymochowicz. Zalecane w firmie Berndson
  • FC8/X/MAŁOPOLSKIE-, kompleksowe przygotowanie własnych prac badawczych w zakresie opracowanej, innowacyjnej produktowo technologii konstrukcji remontowanych nawierzchni drogowych z wykorzystaniem innowacyjnych procesów budowy., ZRD I TZ „ROMUS” JERZY MUSIAŁ,MACIEJ ROTYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dofinansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Szymon Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Brainstorm
  • 1/J/POMORSKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacji w przedsiębiorstwie szklarskim z wykorzystaniem innowacyjnych maszyn technologicznych., DKGLASS KŁOSEK DAMIAN, Dla tego projektu zaakceptowano środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego