Ogłoszenie – zadania końcowe – Szkolenie Trenerskie

Ogłoszenie – zadania końcowe – Szkolenie Dla TrenerówW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Akademia Coachów HR:

Zadaniem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a w kolejnym kroku zorganizowanie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Głównym zadaniem winien być temat szkolenie sprzedażowe

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA DODATKOWO NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • autoprezentacja
 • Przywództwo w perspektywie emocji, relacji, grup i systemów, czyli seminaria dla liderów i menedżerów
 • Autoprezentacja, prezentacja
 • Komunikacja w zespole jako fundament udanej współpracy


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • FUNDACJA VOX-ARTIS PROMOCJA POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA IM.MARIANA SZUBY W BRATKÓWCE
 • WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „REHABILITACJA” IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
 • FUNDACJA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE – O ZDROWIE DZIECKA
 • STOWARZYSZENIE ŁĄCZNOŚCI I POMOCY RODAKOM WE LWOWIE I NA KRESACH W STALOWEJ WOLI
 • FUNDACJA NA RZECZ KATEDRY I KLINIKI PEDIATRII, HEMATOLOGII I ONKOLOGII WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W WARSZAWIE
 • SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO – TEATRALNE PRZYJACIELE „TYGRYSKA”
 • STOWARZYSZENIE KULTURALNO-ARTYSTYCZNE „RITA BAUM”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO LUB FIZYCZNIE „DOBRA WOLA”
 • „CARITAS BLIŹNIM”
 • FUNDACJA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I ROZWOJU SPORTU
 • FUNDACJA POMOCY PRACOWNIKOM OCHRONY I ICH RODZINOM „OCHRONA I POMOC”
 • EUROPEJSKA FEDERACJA DORADCÓW FINANSOWYCH – EFFP POLSKA
 • CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA CELIAKIĘ „PRZEKREŚLONY KŁOS”