Subwencje na warsztaty zamknięte


Ogłaszamy że w ramach funduszu europejskiego „Pomorski Program Strukturalny” do formalnego etapu zaakceptowano znajdujące się na poniższej liście programy:

 • zbudowanie elektronicznej e-platformy farmaceutycznej do prezentacji i wyszukiwania ofert aptek, hurtowni farmaceutycznych i producentów – szkolenia ze stresu
 • wypracowanie Multimedialnej Platformy Szkoleniowej Open Horizon – treningi ze stresu
 • Licencjonowane Szkolenia Z asertywności Na Śląsku – szkolenia z delegowania
 • wypracowanie platformy B2B dla PUH „skok technologiczny” Sebastian Serek – treningi miekkie
 • wypracowanie portalu zdalnego – ekologicznego poradnika prawnego wraz z obsługującą go aplikacją internetową – szkolenia interpersonalne
 • zbudowanie profesjonalnej usługi internetowej – elektronicznej i technologicznej platformy (e-pasażu) wspierającej transakcje na rynku budowlanym – szkolenia z asertywności
 • wypracowanie specjalistycznego portalu enBook – bazy wiedzy o energetyce i energii odnawialnej – szkolenia sprzedażowe
 • wzrost ekspansji firmy IPB na rynki zagraniczne w latach 2010-2011 – warsztaty z kreatywności
 • zoptymalizowanie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii – warsztaty HR
 • Antagoniści receptora 5HT-6: Nowoczesne leki przeciwpsychotyczne o dodatkowym działaniu prokognitywnym – szkolenia z komunikacji
 • Badania i uruchomienie substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – warsztaty firmowe
 • Badania nad systemem ekstrakcji informacji i wdrożenie otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych – treningi miekkie
 • Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę TONETIC – treningi z komunikacji
 • Całościowa modyfikacja procesu produkcyjnego fundamentów betonowych wynikająca z ochrony wzoru przemysłowego – szkolenia z delegowania
 • Doradztwo dla Korbank sp z oo w drodze na New Connect – treningi z przywództwa
 • Działalność importowa kluczem do ekspansji firmy PB Ciroko Spz oo – treningi z komunikacji
 • e-kurier – struktura bezobsługowego zamawiania usług kurierskich – szkolenia z delegowania