Ćwiczenia kreatywne – wytyczne do zaliczenia


Potwierdzamy iż na studiach Kształcenie Alternatywne i Gry Doświadczalne dopuszczamy tu przedstawione tezy do egzaminu:

  • symulacja edukacyjna : „Techniczne możliwości wędrówek śladami Adama Mickiewicza po Wielkopolsce. Wielkopolska południowa” i „Motyw diabła w „Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa”
  • gra komunikacyjna – „Praca korespondenta wojennego relacjonowanie czy badanie rzeczywistości” oraz „Język codzienny gnieźnian”
  • gra strategiczna – „Atereotypizacja roli Kobiety w polskiej reklamie telewizyjnej” i Kaskadowe Gry Biznesowe i „Siedem kobiet – siedem etapów twórczości Pabla Picassa”
  • zabawa słownikowa – „Kobieta anioł i kobieta demon w pięknej literaturze zachodniej XIX wieku” oraz „Wielkopolanki w życiu społecznym i narodowym w opiniach polskiej prasy regionalnej 1890-1914”
  • gra kreatywna : „Kult świetego Jana Nepomucena w Polsce w Wielkopolsce” oraz „Globalizacja współczesnego świata”
  • zabawa menedżerska – „Znaczenie słów kluczowych w procesie wyszukiwania i kształtowania informacji w Word Wide Web” i „Praca korespondenta wojennego relacjonowanie czy badanie rzeczywistości”
  • zabawa kreatywna : „Struktura społeczna osób zwiedzających Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w latach 2001-2010” oraz „Szaleństwo w świadomości społecznej. Wykluczenie i marginalizacja osób chorych psychicznie”
  • gra językowa : „Humanistyczna wizja człowieka w twórczości Jana Kochanowskiego” i „Herkules – starożytność a popkultura”
  • symulacja językowa : „Czałga i disco polo. Fascynacja i wstyd” i „Kurdowie jako przykład przebudzenia świadomści zbiorowej w walce o własną autonomię w xx wieku”