Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr WCC/74 1 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Funduszu Spójności

Agenda dyskusja podczas spotkania obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Ocena sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Jurze
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
 • Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Leasing finansowy
 • Działalność w zakresie architektury
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: głogowski oraz będziński

  Upoważnieni beneficjenci to: Foshan Nanhai Jinsha Shang”an Huashe Hardware Factory, Piwnice Win Importowanych VINFORT Sp. z o.o., MOTO-AS, FHU ” REALITON” Anna Kubicz, INSAT Spółka Cywilna , „KOST-BET” Krzysztof Matyja Paweł Matyja Spółka jawna, Aram Multimedia Elżbieta Mrzygłocka, Firma Legbud Gargula Józef Gargula, Instytut Włókiennictwa, Neoprimus Sp. z o.o. , Software Project Marcin Jędras, Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., INFOMAN S.C. PRZEMYSŁAW CZUBA, SŁAWOMIR CZUBA, Novotherm Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny „Prozamet” inż. Karol Zarębski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.