Środki Unijne na szkolenia z zarządzania


Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Małopolski Program Edukacyjny” do czwartego etapu zaakceptowano następujące wnioski:

 • stworzenie internetowego serwisu zarządzania planami – planino – treningi z przywództwa
 • wypracowanie nowej platformy e-learningowej eMEDed dedykowanej dla środowiska medycznego – warsztaty handlowe
 • Wykłady Dla Departamentów Zbytu W Tarnowie – treningi sprzedażowe
 • zbudowanie platformy EFM pozwalającej świadczyć e-usługę przeprowadzania wieloaspektowych badań związanych z otoczeniem firmy – szkolenia z obslugi klienta
 • stworzenie portalu egzaminacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej, przygotowującej sie do zdania egzaminu do szkół średnich – szkolenia z zarządzania czasem
 • zbudowanie serwisu mikroblogowego DYMKICOM, szansą na dynamiczny skok technologiczny firmy AMB Sp z oo – warsztaty zamkniete
 • wypracowanie uniwersalnego systemu do raportowania i rozliczania prac w terenie – szkolenia HR
 • wzrost konkurencyjności INTERMET poprzez uruchomienie innowacyjności z zakresu wzornictwa przemysłowego – szkolenia z przywództwa
 • zaawansowane wzmocnienie dla usług eksportowych firmy Koller FH w celu eksportu biżuterii – treningi negocjacyjne
 • 3D – nowa procedura produkcji mebli o niskiej masie – warsztaty HR
 • automatyzacja PROCESÓW LOGISTYCZNYCH ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ W procedury B2B – szkolenia z przywództwa
 • zaudytowanie i implementacja reaktora ciekłometalicznego – warsztaty sprzedażowe
 • Budowa modernizacyjnej platformy cyfrowej kluczem do usprawnienia i podniesienia jakości procesów biznesowych pomiędzy firmą HENDI POLSKA a firmami związanymi z nią systemem B2B – szkolenia interpersonalne
 • Budowa zakładu nowoczesnych procesów specjalnych dla przemysłu lotniczego – szkolenia z obslugi klienta
 • Dostęp do Internetu szansą na unowocześnienie dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Halinów – szkolenia z kreatywności
 • Działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i wznowienia funkcjonowania lotniska w Pile – szkolenia negocjacyjne
 • E-kalendarz cyfrowy system współdzielenia i subskrypcji elementów kalendarza (terminarza elektronicznego) dla telefonów komórkowych – treningi z zarządzania projektem