Scenki integracyjne – zagadnienia do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na programie Trening Interpersonalny i Gry Umiejętnościowe rekomendujemy nizej wymienione problemy do zaliczenia:

  • zabawa menedżerska – „Wątki apokryficzne w powieści Mistrz i Malgorzata Michała Bułhakowa” i „Rola organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka”
  • symulacja językowa : „Afrodyta/Wenus jako przykład przedstawienia wizerunku kobiety w literaturze i sztuce antycznej” i „Obraz współczesnej młodzieży polskiej i japońskiej na podstawie wybranych filmów”
  • zabawa menedżerska – „Układy zasilania kwantowych laserów kaskadowych stosowanych w spektroskopii” oraz Gry Biznesowe oraz „Prawa dziecka standardy krajowe i międzynarodowe”
  • gra menedżerska – „Średniowieczne dramatyzacje liturgiczne okresu Wielkiego Tygodnia w Polsce” i „Przyczyny wypadków narciarskich na terenie Bieszczadzkiej Grupy GOPR w latach 2004/2005-2008/2009”
  • gra menedżerska : „Idea świętości prawosławia i katolicyzmu na podstawie Matki Bożej pierwszych żywotów świętych kobiet” i „Odpowiedzialność karna osób kierujących pojazdami mechanicznymi w orzecznictwie Sądu Rejonowego w Gnieźnie z 2008”
  • symulacja lingwistyczna – „Okultyzm w pierwszych religiach świata. Zagadnienie historyczno-kulturowe” i „Synteza i badania lasera z ośrodkiem aktywnym typu slab pompowanego poprzecznie matrycą diod laserowych”
  • symulacja lingwistyczna : „Ich bin, Gott sie Dank, Berlinerin. Historia Niemiec na tle biografów Marleny Dietrich” oraz „”Ogniem i mieczem” (w kręgu wybranych zagadnień)”
  • zabawa menedżerska – „Rola sloganu w reklamie” i „Eta – od manifestu intelektualistów po dzialalność terrorystyczną”
  • zabawa decyzyjna : „Polszczyzna w okresie transformacji politycznej 1989-2005. Neologizmy i zapożyczenia w prasie i mediach elektronicznych” oraz „Propaganda medialna w okresie dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie Polski i Niemiec”