Gry Team Building – Kwietniowy Kongres


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy uprzejmie składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Honorowej za uwagę przeznaczoną na doaradztwo i mentoring – podpisano: patryk Oborski, Jeremiasz Drapała, Filemon Kołłątaj i Baltazar Świetlicki

 • V Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Prawa Morskiego „Porty morskie – konkurencyjność oraz przełomowe rozwiązania”
 • Trzeci Warsztat Doradców Zarządzania Spotkania Integracyjne
 • XVII Dni Interdyscyplinarne „Między sacrum a profanum – święci w kulturze”
 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Studencko-Doktorancka Szkolenie Symulacyjne team building „Oblicza bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo społeczne”.
 • Nowy kodeks cywilny odpowiedzią na możliwości i zagrożenia współczesności” (Warszawa – wspólnie ze Stowarzyszeniem Notariuszy RP a także Ministerstwem Sprawiedliwości)
 • Kierunki badań a student na rynku pracy – III forum naukowe
 • I Forum Prawa Mediów Elektronicznych: Płatności Elektroniczne. prawne, Finansowe jak również Ekonomiczne Ujęcie Walut Wirtualnych oraz Cyfrowych
 • XI Konferencja Logistyczna „Logistyka w zmieniającym się otoczeniu”
 • IV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Dydaktyczno-Szkoleniowa „Środowisko oraz Zdrowie na Dolnym Śląsku a także w Grecji „
 • VI Śląska Jesień Internistyczna
 • XVIII Forum Motoryzacji praktyczne pomysły w motoryzacji a ochrona środowiska
 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kurs Branżowy team building z formalnego harmonogramu Tożsamość nauk o mediach: Rola mediów w edukacji społecznej
 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r.”
 • Konferencja dla Nauczycieli Szkół Średnich Rolniczych „Sieczkarnie polowe” oraz „Kombajny zbożowe”