Gry edukacyjne – wykład doc. Don


Gry edukacyjne – baza wiedzy na wykłady:

 • Zabawy Menedżerskie
 • „Badanie zarządzania efektów wsparcia udzielonego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach
 • Gry szkoleniowe , prof. C. Blach
 • Będzin przez wieki
 • Manewr, który ocalił Kraków
 • Symulacje szkoleniowe , prof. D. Brzezina
 • Nizke Tatry – vychodna cast. Turisticky sprievodca, t. 11
 • Ocena biznesowa stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Opracowanie koncepcji i wykonanie Prognozy Oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Przepisy prawne z zakresu ochrony przyrody
 • W świecie zabytków sztuki
 • Powiatowy Konkurs Plastyczny z cyklu „Świat w oczach dziecka, dziecko w oczach świat”
 • Miejska gimnazjada w piłce nożnej chłopców
 • Wiosna Europy – Mnisi, królowie i wizjonerzy – Stefan Bratkowski (210)
 • Droga do zniewolenia – Friedrich August von Hayek (833)
 • Bajki – Hans Christian Andersen (1851)
 • Odmieniec – Marian Orłoń (2197)
 • Sztuka obłapiania – hr. Aleksander Fredro (3223)
 • Absolwent – Charles Webb (3336)
 • Marketing wyborczy – Robert Wisznowski (4391)
 • Skradziony kryształ – Andrzej Kidaj (5057)
 • Nadchodzą nowe czasy – Joanna Russ (5465)
 • Pamiątki Soplicy – Henryk Rzewuski (6497)
 • EFF’u Przewodnik szkoleniowy po internecie – Adam Gaffin (6605)
 • Gry szkoleniowe , dr G. Celej