Gry integracyjne – Śląski Program


Poniżej wymienionym organizatorom konferencji bardzo dziękują w imieniu naszego Zarządu za kilka chwil dedykowanych na doaradztwo i mentoring – podpisano: Lech Skarżyński, Dobromił Blacha, Wiliam Odrzywolski i Konrad Broda

 • 13. Sesja Doktorancka
 • Kwietniowy Kongres Coachów Ds. Rozwoju Wyjazdy Integracyjne Warszawa
 • Wrocławskie Seminarium integracyjne Karnoprocesowe: Ciężar dowodu oraz obowiązek dowodzenia w procesie karnym / Wroclaw Seminar in Criminal Procedure: Burden of proof in criminal trial
 • Międzynarodowe Studium Przypadku integracyjne Międzyuczelniane „Natura a także Kultura” 8-14 lutego 2016
 • V Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych
 • System osadniczy i zasięgi oddziaływania miast a podział terytorialny kraju. Diagnoza, ocena, optymalizacja
 • 25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania.
 • II Konferencja Praw Człowieka oraz Prawa Humanitarnego pt. „Prawno-międzynarodowa ochrona rodziny”
 • akademicka Praktyczne Warsztaty biznesowe team building z wieloetapowego programu KRYMEDANT pt.”Sekrety ludzkiego ciała”
 • Śląska Jesień Elektroradiologiczna
 • Po co nam Parlament Europejski?”
 • V Konferencja Edukacyjna Czasopisma „Hematologia”
 • Praktyczne Warsztaty biznesowe team building Praw Człowieka oraz Prawa Humanitarnego
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie menedżerskie team building nt. „Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki”