Ćwiczenia szkoleniowe – monogram doc. Kurda


Gry z zarządzania – wykaz na warsztaty:

 • Symulacje HR
 • 2007-2013 na przekształcenia obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Symulacje szkoleniowe , mgr B. Ambroży
 • Białystok i okolice – przewodnik szkoleniowy i plan
 • Karpacz i okolice
 • Symulacje biznesowe , prof. F. Malinowski
 • Norwid w Krakowie
 • Ocena biznesowa systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020
 • ŚRÓDOKRESOWA OCENA BIZNESOWA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013
 • Weryfikacja zgodności projektów szkoleniowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z Ramową Dyrektywą Wodną w świetle art. 4.1 oraz 4.7
 • Konkurs profilaktyczny „Nie daj się wkręcić”
 • Rozkosze kultury – Michail Zoszczenko (126)
 • Wiosna Helikoni – Brian W. Aldiss (548
 • Athabaska – Alistair Maclean (1246)
 • Zniknięcie młodego lorda – Arthur Conan Doyle (1998)
 • Zima z białym niedźwiedziem – Helena Bechlerowa (2144)
 • Symulowany trening – Harry Harrison (3099)
 • Jeźdźcy z nikąd – Aleksander, Siergiej Abramow (3501)
 • Obrazki więzienne – Maria Konopnicka (4268)
 • Kościół a władza w polsce – Jan Żaryn (4621)
 • Barnaba na wybiegu – Mike Resnick (5439)
 • Spełniony sen – Teresio Bosco (6110)
 • Podwójne interlinie – Edward Balcerzan (6780)
 • Symulacje szkoleniowe , mgr H. Celiński