HR a szkolenia z kreatywności – felieton Barbary Bonaparte

Pomimo tego że zainteresowanie mediami społecznościowymi cały czas rośnie w procesach rekrutacyjnych, to cały czas nie nie są jeszcze optymalnie wykorzystane. Na obecną chwilę podstawową przeszkodą jest brak odpowiednich narzędzi, jakie by mogły pomóc w zarządzaniu propozycjami pracy. Jeżeli takie narzędzia zostaną dostarczone, to popularność tej metody jeszcze wzrośnie.

Continue reading