Scenki edukacyjne – zalecenia do egzaminu


Zawiadamiamy że na programie Organizacja Szkoleń i Gry Eksperymentalne zalecamy nizej wymienione publikacje do superwizji końcowej:

  • gra kreatywna – „Rodzina i małżeństwo w Islamie” i „Kultura narodu i mniejszości narodowych Republiki Macedonii”
  • zabawa językowa – „Polsko-ukraińskie stosunki wobec wezwania czasu (w kręgu zagadnień)” oraz „Cywilizacja śmierci – kulturowe uwarunkowania zachowań proekologicznych”
  • gra językowa : „Forma reportażu wobec problematyki zagłady na podstawie dostępnych utworów Hanny Krall” i Gry W Produkcji oraz „Konkursy Chopinowskie w polskich i rosyjskojęzycznych czasopismach”
  • gra biznesowa – „Demoralizacja polskiej młodzieży na podstawie kinematografii polskiej” oraz „Społeczeństwo internetowe poprzez blog”
  • symulacja zespołowa : „Narodowe dziedzictwo kultury: jego ochrona w Polsce i Unii Europejskiej” i „Motyw śmierci i przemijania w „Brzezinie” i „Pannach z Wilka” – iwaszkiewiczowskie adaptacje Andrzeja Wajdy”
  • zabawa biznesowa : „Mitopoetycki obraz rusałki. Konteksty nurtu romantycznego” i „Monografia hydrograficzna gminy Jedlińsk”
  • zabawa decyzyjna : „Drukarstwo na ziemiach polskich w XV wieku” i „Wampiryzm w kulturze masowej”
  • zabawa decyzyjna – „Autoprezentacja użytkowników portalu społecznościowego Facebook, na przykładzie dwunastu ocenianych tablic” oraz „”Liryki lozańskie” jako ostatni szept Adama Mickiewicza”
  • symulacja decyzyjna : „Prasa polskich środowisk emigracyjnych w Irlandii po roku 2000” i „Konstytucja 3 Maja 1971 r.”