Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr GNC/75 3 2 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Środkowoeuropejskiego Trustu Infrastrukturalnego

Plan debata podczas spotkania obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Pomiar jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele Na Wykłady w Bielsku Białej
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach śródlądowych
 • Produkcja broni i amunicji
 • Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wrocławski oraz ostrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „Elektromontaż” Gdańsk S.A., Cementownia „Wiek” S.A., Auto Gaz Mazowsze Krzysztof Gałecki, Usługi Asenizacyjne Andrzej Walczak, Stowarzyszenie Miłośników Telewizji Satelitarnej „ASTRAL” , RAB-SAT Spółka Cywilna Zakład Instalacji Anten, 4Impression Agnieszka Dziurzańska, CUF , Instytut Energetyki, Moller Polska Sp. z o.o., Rezerwuj.net , VARIANT , J. A. Gąska- Jacek Gąska i Aleksander Gąska Spółka Jawna, Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak Bracia Pętlak, Łukasz Czajka, Janusz Czajka prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą PAKDREW SC

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.