Wyjazdy Team Building – Mazurski Warsztat


Wszystkim niżej wymienionym w pas się kłaniając składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Honorowej za czas poświęcony na udzilone licencje i know how – podpisano: Przemysław Kuraś, Dobiesław Ziółkowski, Cecyliusz Kucharczyk i Mateusz Hajda

 • „Spójność tekstu specjalistycznego 2016” (IKSI)
 • Sierpniowy Kurs Konsultantów branży IT Zabawy Firmowe gra kryminalna
 • Miejsce nauk społecznych jak również humanistycznych na uczelniach technicznych – Inspiracje teoretyczne Jacka Rąba
 • VI Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Budowlana Studentów oraz docentów EUROINŻYNIER „nowoczesne projektowanie jak również realizacja konstrukcji budowlanych”
 • V Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja „Polska pediatria – w poszukiwaniu dróg dalszego szybkiego postępu „
 • interdyscyplinarna konferencja z cyklu „Narracje w życiu jednostki i grupy: Kino jako medium”
 • Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej a także fantastycznej
 • Wykorzystanie materiałów oraz konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych
 • Śmierć, która daje życie – o transplantologii interdyscyplinarnie
 • Relacja uczeń-nauczyciel
 • Naukowa Konferencja międzywydzałowa #sex#health#education, czyli metodyka seksualna w pigułce
 • Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans badań nad dziejami ziemiaństwa na ziemiach regionalnych w XIX wieku.
 • Spring Biogerontological Meeting: Molecular targets of natural and synthetic agents for anticancer and antiaging therapy
 • X Międzynarodowe Sympozjum „Genetyka Ilościowa Roślin Uprawnych”